Već posjedujete korisnički račun?

SAML login
AAI@Edu.hr
Login here using your username and password
(Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies") Pomoć za Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"
Neki od e-kolegija mogu dopustiti pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Ovdje ste prvi put?

Dobrodošli na CARNetov sustav Loomen. Za pristup koristite AAI@Edu.hr elektronički identitet koji upisujete preko slike u gornjem dijelu ekrana gdje piše: AAI@Edu.Hr Prijava.

NE UPISUJTE svoje korisničko ime iz AAI@Edu.Hr sustava u kućice s lijeve strane jer neće raditi.

Pomoć možete potražiti na e-mailu: loomen at carnet.hr.