Help with Search courses

OBNOVA ZNANJA IZ RADA POD NAPONOM

PRAVILNIK
O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NN 116/2010 u svom 95. člamku navodi: (6) Osposobljenost za rad pod naponom treba održavati praksom ili novim podučavanjem. Zbog toga je i napravljen ovaj tečaj koji će u budućnosti omogućiti on line obnovu znanja iz područja rada pod naponom.

Obuka za uklopničara

U ovom tečaju biti će te upoznati sa mjerama zaštite na radu pri korištenju električne energije kao i principima i pravilima rukovanja sklopnim aparatima u elektroenergetskim postrojenjima. Također će te imati priliku da obnovite znanje prije polaganja stručnog ispita za uklopničara. Pazite električna energija je korisna ali ako se s njom koristimo na neispravan način i smrtonosna.

SIGURNOST NA INTERNETU

Ovaj tečaj namijenjen je edukaciji djelatnika sa ciljem poboljšanja sigurnosti na internetu, odnosno prevenciji i podizanju razine svijesti o opasnostima koje prijete na internetu. U tečaju se govori o zlonamjernom sadržaju (virusi, crvi, trojni i sl.), razmjeni poruka između korisnika (e-mail), SPAM-u, sigurnom posjetu internet stranicama, infrastrukturi Ustanove, te pravima i obvezama korisnika.

Teacher: Mate Zorić

Tečaj prve pomoći

Tečaj prve pomoći namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola u njihovu osposobljavanju za pružanje pomoći osobi ili osobama koje se nađu u situacijama koje ugrožavaju njihovo zdravlje i život. Kako o pravilnosti postupaka prve pomoći uvelike ovisi daljnji tijek i uspješnost spašavanja unesrećene osobe, znanje pružanja prve pomoći postaje sve značajnije u očuvanju zdravlja pojedinca i cijele zajednice.

Učenje engleskog jezika online

Dobrodošao!

Tijekom ovog tečaja ponovit ćeš nastavne teme obrađene tijekom 4.godine učenja engleskog kao prvog jezika. Upoznat ćeš se s načinom rada u sustavu Moodle te učiti putem web alata. smile

Kreni i SRETNO!
Karolina De Vrgna: Karolina De