Help with Search courses

Izrada razredne web stranice

za web
Tečaj je namijenjen učiteljima kao pomoć pri izradi razredne web stranice u Google Site-u.

Učiteljica: Dubravka Petković

Izrada kviza Hot Potatoes

Online radionica  namijenjena učiteljima razredne nastave kao i ostalom nastavnom osoblju koje želi steći znanja i vještine za korištenje programa  Hot Potatoes.

Učiteljica: Dubravka Petković

Izrada nastavnih materijala

slika za moodle
Radionica za učitelje u kojoj mogu upoznati neke od načina izrade pisanih, vizualnih i audio nastavnih materijala.

Učiteljica: Dubravka Petković

Programiranje u nastavi likovne kulture

Tečaj je namjenjem učiteljicama i učiteljima RN kao pomoć u programiranju sadržaja i tema za rad iz predmeta likovna kultura u pojedinom razredu.

Učiteljica: Sandra Vuk, Iva Zajec

Radionica: Zondle ne

Radionica namijenjena onima  koji žele upoznati mogućnosti  alata Zondle. osnovna zondle

Učiteljica: Dubravka Petković

Radionica: Zondle neee

Radionica namijenjena onima  koji žele upoznati mogućnosti  alata Zondle. osnovna zondle

Učiteljica: Dubravka Petković

Upotreba MS PowerPointa

logoTečaj je namijenjen učiteljima. Sadržaj tečaja omogućuje učiteljima da se upoznaju s mogućnosti primjene MS PowerPointa u izradi nastavnih materijala i otkriju njegove skrivene mogućnosti.

Web2.0 alati u nastavi

Radionica namijenjena učiteljima koji žele
ovladati upotrebom web2.0 alata u svrhu korištenja
u nastavnom procesu.

Učiteljica: Dubravka Petković