Help with Search courses

Programski sustavi RAZ209

Sadržaj kolegija:
Razvoj i pregled operacijskih sustava. Zahtjevi sklopovlja na operacijski sustav, sustavski pozivi. Struktura
operacijskih sustava. Procesi i niti: svojstva, međuprocesna komunikacija, raspoređivanje. Zastoji: algoritmi
otkrivanja i sprječavanja zastoja. Rukovanje memorijom: dijeljenje, prividna memorija, algoritmi straničenja,
segmentiranje. Ulazno-izlazne jedinice: svojstva, diskovi, sustavski sat, korisničko sučelje, mrežna komunikacija.
Datotečni sustav: načini ostvarenja, primjeri. Uvod u višeprocesorske, višeračunalne i raspodijeljene sustave.
Sigurnost operacijskih sustava: kriptiranje, ovlasti korisnika, napadi na sustav i mehanizmi zaštite. Uvod u dizajn
operacijskih sustava: programski alati, zahtjevi na odziv, pouzdanost i sučelje, procjena performansi. Pregled
operacijskih sustava kroz primjere.
Informacijski sustav i model poslovnog sustava. Baza podataka. Sustav za upravljanje bazom podataka. Razvoj,
metode i faze razvoja informacijskog sustava. Modeliranje podataka. Konceptualno modeliranje. Modeli entiteti-
veze. Objektni modeli. Logičko modeliranje. Relacijska algebra i modeli. SQL jezik. Pravila integriteta u
relacijskom modelu. Normalizacija podataka. Mrežni, hijerarhijski i relacijski model. Fizičko modeliranje podataka.
Upravljanje podacima. Funkcije upravljanja i upravljanje podržano računalom.
Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija:
Razumijevanje načela rada operacijskih sustava i baza podataka. Napredno korištenje modernih operacijskih sustava
i baza podataka. Pregled i osnove uporabe programskih alata za razvoj jednostavnijih učinkovitih primjenskih
programa s obzirom na mogućnosti koje pruža operacijski sustav, te za razvoj baza podataka.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja i laboratorijske vježbe su obavezni. Seminar se preporuča, jer može nadomjestiti dio ispita.

Osnovna literatura:
1. Materijali s predavanja.
2. A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems (2nd Ed.), Prentice Hall, Englewood Clifs, NJ, 2001.
3. J.M. Hart, Windows System Programming (3rd Ed.), Addison Wesley Professional, Boston, 2004.
4. M Varga, Baze podataka, DRIP, Zagreb, 1994.

Dopunska literatura:
1. W. Stallings, Operating Systems, Pearson Education, New York, 2004.
2. S. Das, Your UNIX: The Ultimate Guide, McGraw-Hill Science, New York, 2000.
3. C. Schroder, Linux Cookbook, O'Reilly, New York, 2004.
4. Microsoft Windows Team Staff, Microsoft Windows XP Professional Resource Kit, Microsoft Press, 2003.
E. Codd, The Relational Model for Base Management, Addison Wesley, New York, USA, 1990.

Način polaganja ispita:
Način provjere znanja:
Stalno praćenje izvođenja laboratorijskih vježbi i povremene domaće zadaće.

Način polaganja ispita:
Kolokviranje laboratorijskih vježbi. Pismeni i usmeni ispit.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:
Praćenje nazočnosti nastavi, praćenje ocjena na provjerama znanja tijekom nastave, anketa tijekom nastave,
prolaznost na provjerama znanja.