Help with Search courses

Gospodarska škola Varaždin - fakultativna informatika

Novi fakultativni predmet razvijen u sklopu EU projekta "Heureka" kojeg provodi Gospodarska škola Varaždin zajedno s partnerima: Fakultetom organizacije i informatike Varaždin, I.gimnazijom Split i Hotelijersko-turističkom školom iz Zagreba

Učenici će razviti potrebna znanja i vještine internetskih tehnologija za oblikovanje web sjedišta temeljnog na sustavu za upravljanje sadržajem.

Gospodarska škola Varaždin - geografija s informatikom

Novi fakultativni interdisciplinarni predmet razvijen u sklopu EU projekta "Heureka" kojeg provodi Gospodarska škola Varaždin zajedno s partnerima: Fakultetom organizacije i informatike Varaždin, I.gimnazijom Split i Hotelijersko-turističkom školom iz Zagreba


Savladavanjem digitalne kartografije i ekoloških sadržaja učenici će primjenom IKT razviti potrebna znanja i vještine koje će moći koristiti u svakodnevnom životu. 

Gospodarska škola Varaždin - matematika s informatikom

Novi fakultativni interdisciplinarni predmet razvijen u sklopu EU projekta "Heureka" kojeg provodi Gospodarska škola Varaždin zajedno s partnerima: Fakultetom organizacije i informatike Varaždin, I.gimnazijom Split i Hotelijersko-turističkom školom iz Zagreba


Učenici će u sklopu ovog predmeta koristiti dostupne informacije za kritičko promišljanje o složenim temama, donošenje utemeljenih odluka u svakodnevnom životu i rješavanje svakodnevnih problema učinkovitom primjenom informatičke tehnologije. Poticati će se timski rad, razmjena ideja i mišljenja te izgradnja pozitivnog stava prema matematici.

Prehrana djece

U ovom e kolegiju ukratko ću objasniti osnovana pravila prehrane djece. Kolegij je namijenjen učenicima 5. razreda srednje škole u smjeru medicinska sestra/tehničar opće njege za predmet Dijetetika.


RAČUNOVODSTVO

Provjera znanja kroz osam radionica polaznika Centra izvrsnosti iz poduzetništva za modul "Računovodstvo"