Help with Search courses

e-Mentoriranje

1. e-Mentoriranje
2. Komunikacija i motivacijae-tečaju
3. Vrednovanje u e-tečaju

Voditelj edukacije: Darija Dasović

PseudoDabar

Pripremni kolegij za natjecanje Dabar. U ovom kolegiju se nalaze zadaci s prethodnih natjecanja.