Županijsko stručno vijeće Osječko-baranjske županije; sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija; podsektor Ekonomija

logo 130Ovaj e-kolegij namijenjen je nastavnicima ekonomske grupe predmeta Županijiskog stručnog vijeća Osječko-baranjske županije. 

U njemu možete pronaći sve informacije i materijale sa održanih vijeća županijskih vijeća u školskim godinama 2019./2020. i 2020./2021., , razmjenjivati materijale, podijeliti primjere dobre prakse te međusobno komunicirati. 

Ukoliko imate prijedloga ili želite postaviti neke svoje primjere dobre prakse možete se javiti  voditeljici vijeća.

mr. sc. Sanja Arambašić