4B - 3D PISAČ PRUSA 2020/2021

E-KOLEGIJA PROJEKTA 3D PISAČ PRUSA ZA TIM UČENIKA 4B RAZREDA TZR STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC