4B - 3D PISAČ DA VINCI 2020/2021

E-KOLEGIJA PROJEKTA 3D PISAČ DA VINCI ZA TIM UČENIKA 4B RAZREDA TZR STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC