4B-VALENTINO MARTINES-Izrada web mjesta „Pretvorba mjernih jedinica“

E-KOLEGIJA PROJEKTA -Izrada web mjesta „Pretvorba mjernih jedinica“ ZA UČENIKA 4B RAZREDA  Valentina Martinesa- TZR STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC