4B-Stolno osobno računalo (Intel, Amd )

E-KOLEGIJA PROJEKTA STOLNO OSOBNO RAČUNALO S INEL ILI AMD PROCESOROM, ZA UČENIKA  IVANA KOŽARIĆA, MATEA KOLARIĆA I LEONARDA GRČIĆA-4B RAZREDA - TZR STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC