3B-MARS ROVER 2020/2021

E-KOLEGIJA PROJEKTA MARS ROVER ZA TIM UČENIKA 3B RAZREDA TZR STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC