Tečaj o osnovama programiranja pomoću programskog jezika Logo namijenjen je prvenstveno učenicima 5. i 6. razreda. Kroz teoriju i primjere polaznici se upoznaju sa sučeljem, načinom korištenja i mogućnostima Logo editora, osnovnim naredbama za rad s kornjačom te skupom osnovnih naredbi Loga.