Dodatna nastava informatike

Sadržaji iz predmeta informatika kojima će se pripremati učenici za natjecanje i državnu maturu.