2. razred Ekonomske i upravne škole Osijek

Kolegij se koristi u nastavi informatike za smjerove: ekonomist, upravni referent i poslovni tajnik.

Sadrži zadatke, vježbe, zadaće, testove, kvizove,...