Tema Ime Opis
Komunikacija i kolaboracija putem Interneta Datoteka Uvod
Uvod u komunikaciju Datoteka Komunikacija - općenito
Datoteka Osobine medija
Datoteka Odabir alata za komunikaciju
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Pravila ponašanja na Internetu - netiquette Datoteka Pravila ponašanja na Internetu - netiquette
Datoteka Kratki Internet bonton
Datoteka Upotreba žargona u komunikaciji Internetom
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Web servisi za komunikaciju i kolaboraciju Datoteka Pregled obrađenih web servisa
Datoteka Forum - općenito
Datoteka Prednosti i mane foruma
Datoteka Popularne tehnologije za forume
Datoteka Forumi u Hrvatskoj
Datoteka Forumi u svijetu
Datoteka Chat - općenito
Datoteka Prednosti i mane chata
Datoteka Javni chat servisi u Hrvatskoj
Datoteka Javni chat servisi u svijetu
Datoteka Wiki - općenito
Datoteka Pretraživanje
Datoteka Stranice i uređivanje
Datoteka Povezivanje i kreiranje stranica
Datoteka Upravljanje izmjenama
Datoteka Vandalizam na wiki sjedištima
Datoteka Primjeri wiki sjedišta u Hrvatskoj
Datoteka Primjeri wiki sjedišta u svijetu
Datoteka Wiki u kontekstu slobodnog dijeljenja informacija
Datoteka Blog - općenito
Datoteka Elementi bloga
Datoteka Vrste blog sjedišta
Datoteka Zašto je blog drugačiji?
Datoteka Blog alati i sjedišta u Hrvatskoj
Datoteka Blog alati i sjedišta u svijetu
Datoteka Blog kao fenomen suvremenog informacijskog društva i njegov utjecaj na industriju, politiku i novinarstvo
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Alati za komunikaciju i kolaboraciju putem Interneta Datoteka Općenito i povijest
Datoteka Kako započeti s radom?
Datoteka Upravljanje kontaktima
Datoteka Pisana komunikacija
Datoteka Audio komunikacija
Datoteka Video komunikacija
Datoteka Dijeljenje datoteka
Datoteka Prilagodba radnog okruženja
Datoteka Dodaci
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Datoteka Općenito i povijest
Datoteka Kako započeti s radom?
Datoteka Upravljanje kontaktima
Datoteka Pisana komunikacija
Datoteka Audio komunikacija
Datoteka Video komunikacija
Datoteka Dijeljenje datoteka
Datoteka Dodaci
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Datoteka Općenito i povijest
Datoteka Kako započeti s radom?
Datoteka Upravljanje kontaktima
Datoteka Pisana komunikacija
Datoteka Audio komunikacija
Datoteka Video komunikacija
Datoteka Dijeljenje datoteka
Datoteka Pretraživanje weba
Datoteka Dodaci
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Datoteka Općenite informacije i pokretanje programa
Datoteka Pregled mogućnosti
Datoteka Pozivanje
Datoteka Pronalaženje korisnika
Datoteka Održavanje sastanaka ili priključivanje sastancima
Datoteka Audio i video komunikacija
Datoteka Tekstualna komunikacija - chat
Datoteka Dodaci i alati
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Datoteka Općenito o Skypeu
Datoteka Kako započeti s radom
Datoteka Konfiguracija Skypea
Datoteka Upravljanje kontaktima
Datoteka Pisana komunikacija
Datoteka Audio/video komunikacija
Datoteka Dodaci
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Videokonferencije Datoteka Općenito i povijest
Datoteka Utjecaj videokonferencija na široku javnost, edukaciju, zdravstvo i poslovanje
Datoteka Pravila ponašanja i uobičajene prakse za kvalitetne videokonferencije
Datoteka Provjera kvalitete na samom početku
Datoteka Govorite lagano, jasno i razumljivo
Datoteka Pozdravljanje i upoznavanje
Datoteka Predavanje riječi drugom sugovorniku na istoj ili udaljenoj lokaciji
Datoteka Gestikulacija, način odijevanja i opći stav o videokonferencijama
Datoteka Završetak videokonferencije
Datoteka Ponavljanje i vježbanje
Zaključak Datoteka Zaključak
Tema 9 Poveznica Pravila ponašanja na Internetu

 

 

 

Datoteka Upute za polaznike

 

Datoteka Podešavanje dostupnosti
Datoteka Ocjenjivanje zadataka