Topic Name Description
Komunikacija i kolaboracija putem Interneta File Uvod
Uvod u komunikaciju File Komunikacija - općenito
File Osobine medija
File Odabir alata za komunikaciju
File Ponavljanje i vježbanje
Pravila ponašanja na Internetu - netiquette File Pravila ponašanja na Internetu - netiquette
File Kratki Internet bonton
File Upotreba žargona u komunikaciji Internetom
File Ponavljanje i vježbanje
Web servisi za komunikaciju i kolaboraciju File Pregled obrađenih web servisa
File Forum - općenito
File Prednosti i mane foruma
File Popularne tehnologije za forume
File Forumi u Hrvatskoj
File Forumi u svijetu
File Chat - općenito
File Prednosti i mane chata
File Javni chat servisi u Hrvatskoj
File Javni chat servisi u svijetu
File Wiki - općenito
File Pretraživanje
File Stranice i uređivanje
File Povezivanje i kreiranje stranica
File Upravljanje izmjenama
File Vandalizam na wiki sjedištima
File Primjeri wiki sjedišta u Hrvatskoj
File Primjeri wiki sjedišta u svijetu
File Wiki u kontekstu slobodnog dijeljenja informacija
File Blog - općenito
File Elementi bloga
File Vrste blog sjedišta
File Zašto je blog drugačiji?
File Blog alati i sjedišta u Hrvatskoj
File Blog alati i sjedišta u svijetu
File Blog kao fenomen suvremenog informacijskog društva i njegov utjecaj na industriju, politiku i novinarstvo
File Ponavljanje i vježbanje
Alati za komunikaciju i kolaboraciju putem Interneta File Općenito i povijest
File Kako započeti s radom?
File Upravljanje kontaktima
File Pisana komunikacija
File Audio komunikacija
File Video komunikacija
File Dijeljenje datoteka
File Prilagodba radnog okruženja
File Dodaci
File Ponavljanje i vježbanje
File Općenito i povijest
File Kako započeti s radom?
File Upravljanje kontaktima
File Pisana komunikacija
File Audio komunikacija
File Video komunikacija
File Dijeljenje datoteka
File Dodaci
File Ponavljanje i vježbanje
File Općenito i povijest
File Kako započeti s radom?
File Upravljanje kontaktima
File Pisana komunikacija
File Audio komunikacija
File Video komunikacija
File Dijeljenje datoteka
File Pretraživanje weba
File Dodaci
File Ponavljanje i vježbanje
File Općenite informacije i pokretanje programa
File Pregled mogućnosti
File Pozivanje
File Pronalaženje korisnika
File Održavanje sastanaka ili priključivanje sastancima
File Audio i video komunikacija
File Tekstualna komunikacija - chat
File Dodaci i alati
File Ponavljanje i vježbanje
File Općenito o Skypeu
File Kako započeti s radom
File Konfiguracija Skypea
File Upravljanje kontaktima
File Pisana komunikacija
File Audio/video komunikacija
File Dodaci
File Ponavljanje i vježbanje
Videokonferencije File Općenito i povijest
File Utjecaj videokonferencija na široku javnost, edukaciju, zdravstvo i poslovanje
File Pravila ponašanja i uobičajene prakse za kvalitetne videokonferencije
File Provjera kvalitete na samom početku
File Govorite lagano, jasno i razumljivo
File Pozdravljanje i upoznavanje
File Predavanje riječi drugom sugovorniku na istoj ili udaljenoj lokaciji
File Gestikulacija, način odijevanja i opći stav o videokonferencijama
File Završetak videokonferencije
File Ponavljanje i vježbanje
Zaključak File Zaključak
Topic 9 URL Pravila ponašanja na Internetu

 

 

 

File Upute za polaznike

 

File Podešavanje dostupnosti
File Ocjenjivanje zadataka