Topic Name Description
Dragi polaznici, dobrodošli u CARNetov tečaj "Logo - online učenje programiranja" File Pregled sadržaja i aktivnosti prvog poglavlja

A

File Logo baš za vas

a

File Što ćete naučiti na ovom tečaju

A

File Što nećete naučiti na ovom tečaju

A

File Sažetak prvog poglavlja

A

Osnovne naredbe File Pregled sadržaja i aktivnosti drugog poglavlja

A

File Krećemo na put

A

File Ravno naprijed i briši

a

File Hod natraške

a

File Vrtuljak

A

File Zavrti se ulijevo

A

File Igra skrivača

a

File Sad me vidiš, sad me ne vidiš

A

File Želim svojoj kući

a

File Primjeri i zadaci za vježbu drugog poglavlja

a

File Crtanje pravilnih mnogokuta

A

File Crtanje različitih likova

a

File Zadaci drugog poglavlja

A

File Ponovi i provjeri drugo poglavlje

a

File Sažetak drugog poglavlja

a

Svojstva kornjače File Pregled sadržaja i aktivnosti trećeg poglavlja

a

File Razgibavanje kornjače

a

File Gore - dolje

a

File Crtaj i briši

a

File Paleta sa bojama i kistovima

a

File Paleta s bojama

a

File Različiti kistovi

a

File Primjeri i zadatci za vježbu trećeg poglavlja

a

File Crtanje obojenih likova

a

File Zadaci trećeg poglavlja

a

File Ponovi i provjeri treće poglavlje

A

File Sažetak trećeg poglavlja

A

Sučelje MSWLoga File Pregled sadržaja i aktivnosti četvrtog poglavlja

A

File Pokretanje i zatvaranje programa

a

File Otvorimo prozore

a

File Isprobajte program

a

File Ponovi i provjeri četvrto poglavlje

A

File Sažetak četvrtog poglavlja

A

Pisanje programa File Pregled sadržaja i aktivnosti petog poglavlja

A

File Programirana kornjača

A

File Bilježnica za programe

A

File Početak i kraj

A

File Prvi program

A

File Kornjača u akciji

A

File Male tajne

A

File Igranje s programima

A

File Primjeri i zadaci za vježbu petog poglavlja

A

File Slagalice

A

File Zadaci petog poglavlja

A

File Ponovi i provjeri peto poglavlje

A

File Sažetak petog poglavlja

A

Upotreba petlje File Pregled sadržaja i aktivnosti šestog poglavlja

A

File Brzinsko crtanje

A

File Peta brzina

A

File Zadaci za vjezbu šestog poglavlja

A

File Ponovi i provjeri šesto poglavlje

A

File 1. Radni zadatak za provjeru

A

File Sažetak šestog poglavlja

a

Vrste podataka File Pregled sadržaja i aktivnosti sedmog poglavlja

A

File Brojalica

A

File Ispiši to ovdje

A

File Avantura puna riječi

A

File Riječ do riječi - lista

a

File Ispiši to tamo

a

File Ponovi i provjeri sedmo poglavlje

a

File Sažetak sedmog poglavlja

A

Upotreba podataka File Pregled sadržaja i aktivnosti osmog poglavlja

a

File Promjenjiva kornjača

A

File Podaci na ulazu

a

File Igre sa varijablama

A

File Vrijeme za računanje

A

File Zavrzlame

A

File Slučajnost na djelu

A

File Primjeri i zadaci za vježbu osmog poglavlja

A

File Slučajni i namjerni programi

A

File Zadaci osmog poglavlja

A

File Ponovi i provjeri osmo poglavlje

A

File 2. Radni zadatak za provjeru

A

File Sažetak

A

Grananje u programu File Pregled sadržaja i aktivnosti devetog poglavlja

A

File Što ako je?

A

File Ako - na jednostavan način

A

File Istina ili laž?

A

File Primjeri i zadaci za vježbu devetog poglavlja

A

File Programi u krošnji uvjeta

A

File Zadaci devetog poglavlja

A

File Ponovi i provjeri deveto poglavlje

A

File Sažetak devetog poglavlja

A

Crtanje u perspetkivi (3D) File Pregled sadržaja i aktivnosti desetog poglavlja

A

File Kornjačin trodimenzionalni svijet

a

File Ukošeno crtanje

A

File Primjeri i zadaci za vježbu desetog poglavlja

A

File Geometrijska tijela

A

File Moja kućica

A

File Ponovi i provjeri deseto poglavlje

A

File Sažetak desetog poglavlja

A

Višestruke kornjače File Pregled sadržaja i aktivnosti jedanaestog poglavlja

A

File Veliko društvo

A

File Primjeri i zadaci za vježbu jedanaestog poglavlja

A

File Primjeri jedanaestog poglavlja

A

File Zadaci jedanaestog poglavlja

A

File Ponovi i provjeri jedanaesto poglavlje

A

File Sažetak jedanaestog poglavlja

A

Završno ponavljanje File Pregled sadržaja i aktivnosti dvanaestog poglavlja

A

File Ponovimo zajedno

A

File Zadaci dvanaestog poglavlja

A

File 3. Radni zadatak za provjeru

A

File Završna provjera

A

File Sažetak dvanestog poglavlja

A

Dragi polaznici, dobrodošli u CARNetov tečaj "Logo - online učenje programiranja" File Osnovne naredbe

A

File Pisanje programa

A

File Grananje programa

A

File Upotreba petlje

A

File Upotreba petlje 2

A

File Pisanje programa 2

A

File Svojstva kornjače

A

File Završno ponavljanje

A

File Višestruke kornjače

A

File Crtanje u perspektivi

A

Topic 14 File Upute polaznicima tečaja

A

File Opis tečaja

A

File Literatura

A

URL Pravila ponašanja na Internetu