Thema Name Beschreibung
Dragi polaznici, dobrodošli u CARNetov tečaj "Logo - online učenje programiranja" Datei Pregled sadržaja i aktivnosti prvog poglavlja

A

Datei Logo baš za vas

a

Datei Što ćete naučiti na ovom tečaju

A

Datei Što nećete naučiti na ovom tečaju

A

Datei Sažetak prvog poglavlja

A

Osnovne naredbe Datei Pregled sadržaja i aktivnosti drugog poglavlja

A

Datei Krećemo na put

A

Datei Ravno naprijed i briši

a

Datei Hod natraške

a

Datei Vrtuljak

A

Datei Zavrti se ulijevo

A

Datei Igra skrivača

a

Datei Sad me vidiš, sad me ne vidiš

A

Datei Želim svojoj kući

a

Datei Primjeri i zadaci za vježbu drugog poglavlja

a

Datei Crtanje pravilnih mnogokuta

A

Datei Crtanje različitih likova

a

Datei Zadaci drugog poglavlja

A

Datei Ponovi i provjeri drugo poglavlje

a

Datei Sažetak drugog poglavlja

a

Svojstva kornjače Datei Pregled sadržaja i aktivnosti trećeg poglavlja

a

Datei Razgibavanje kornjače

a

Datei Gore - dolje

a

Datei Crtaj i briši

a

Datei Paleta sa bojama i kistovima

a

Datei Paleta s bojama

a

Datei Različiti kistovi

a

Datei Primjeri i zadatci za vježbu trećeg poglavlja

a

Datei Crtanje obojenih likova

a

Datei Zadaci trećeg poglavlja

a

Datei Ponovi i provjeri treće poglavlje

A

Datei Sažetak trećeg poglavlja

A

Sučelje MSWLoga Datei Pregled sadržaja i aktivnosti četvrtog poglavlja

A

Datei Pokretanje i zatvaranje programa

a

Datei Otvorimo prozore

a

Datei Isprobajte program

a

Datei Ponovi i provjeri četvrto poglavlje

A

Datei Sažetak četvrtog poglavlja

A

Pisanje programa Datei Pregled sadržaja i aktivnosti petog poglavlja

A

Datei Programirana kornjača

A

Datei Bilježnica za programe

A

Datei Početak i kraj

A

Datei Prvi program

A

Datei Kornjača u akciji

A

Datei Male tajne

A

Datei Igranje s programima

A

Datei Primjeri i zadaci za vježbu petog poglavlja

A

Datei Slagalice

A

Datei Zadaci petog poglavlja

A

Datei Ponovi i provjeri peto poglavlje

A

Datei Sažetak petog poglavlja

A

Upotreba petlje Datei Pregled sadržaja i aktivnosti šestog poglavlja

A

Datei Brzinsko crtanje

A

Datei Peta brzina

A

Datei Zadaci za vjezbu šestog poglavlja

A

Datei Ponovi i provjeri šesto poglavlje

A

Datei 1. Radni zadatak za provjeru

A

Datei Sažetak šestog poglavlja

a

Vrste podataka Datei Pregled sadržaja i aktivnosti sedmog poglavlja

A

Datei Brojalica

A

Datei Ispiši to ovdje

A

Datei Avantura puna riječi

A

Datei Riječ do riječi - lista

a

Datei Ispiši to tamo

a

Datei Ponovi i provjeri sedmo poglavlje

a

Datei Sažetak sedmog poglavlja

A

Upotreba podataka Datei Pregled sadržaja i aktivnosti osmog poglavlja

a

Datei Promjenjiva kornjača

A

Datei Podaci na ulazu

a

Datei Igre sa varijablama

A

Datei Vrijeme za računanje

A

Datei Zavrzlame

A

Datei Slučajnost na djelu

A

Datei Primjeri i zadaci za vježbu osmog poglavlja

A

Datei Slučajni i namjerni programi

A

Datei Zadaci osmog poglavlja

A

Datei Ponovi i provjeri osmo poglavlje

A

Datei 2. Radni zadatak za provjeru

A

Datei Sažetak

A

Grananje u programu Datei Pregled sadržaja i aktivnosti devetog poglavlja

A

Datei Što ako je?

A

Datei Ako - na jednostavan način

A

Datei Istina ili laž?

A

Datei Primjeri i zadaci za vježbu devetog poglavlja

A

Datei Programi u krošnji uvjeta

A

Datei Zadaci devetog poglavlja

A

Datei Ponovi i provjeri deveto poglavlje

A

Datei Sažetak devetog poglavlja

A

Crtanje u perspetkivi (3D) Datei Pregled sadržaja i aktivnosti desetog poglavlja

A

Datei Kornjačin trodimenzionalni svijet

a

Datei Ukošeno crtanje

A

Datei Primjeri i zadaci za vježbu desetog poglavlja

A

Datei Geometrijska tijela

A

Datei Moja kućica

A

Datei Ponovi i provjeri deseto poglavlje

A

Datei Sažetak desetog poglavlja

A

Višestruke kornjače Datei Pregled sadržaja i aktivnosti jedanaestog poglavlja

A

Datei Veliko društvo

A

Datei Primjeri i zadaci za vježbu jedanaestog poglavlja

A

Datei Primjeri jedanaestog poglavlja

A

Datei Zadaci jedanaestog poglavlja

A

Datei Ponovi i provjeri jedanaesto poglavlje

A

Datei Sažetak jedanaestog poglavlja

A

Završno ponavljanje Datei Pregled sadržaja i aktivnosti dvanaestog poglavlja

A

Datei Ponovimo zajedno

A

Datei Zadaci dvanaestog poglavlja

A

Datei 3. Radni zadatak za provjeru

A

Datei Završna provjera

A

Datei Sažetak dvanestog poglavlja

A

Dragi polaznici, dobrodošli u CARNetov tečaj "Logo - online učenje programiranja" Datei Osnovne naredbe

A

Datei Pisanje programa

A

Datei Grananje programa

A

Datei Upotreba petlje

A

Datei Upotreba petlje 2

A

Datei Pisanje programa 2

A

Datei Svojstva kornjače

A

Datei Završno ponavljanje

A

Datei Višestruke kornjače

A

Datei Crtanje u perspektivi

A

Thema 14 Datei Upute polaznicima tečaja

A

Datei Opis tečaja

A

Datei Literatura

A

Link/URL Pravila ponašanja na Internetu