Tema Ime Opis
Dragi polaznici, dobrodošli u CARNetov tečaj "Logo - online učenje programiranja" Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti prvog poglavlja

A

Datoteka Logo baš za vas

a

Datoteka Što ćete naučiti na ovom tečaju

A

Datoteka Što nećete naučiti na ovom tečaju

A

Datoteka Sažetak prvog poglavlja

A

Osnovne naredbe Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti drugog poglavlja

A

Datoteka Krećemo na put

A

Datoteka Ravno naprijed i briši

a

Datoteka Hod natraške

a

Datoteka Vrtuljak

A

Datoteka Zavrti se ulijevo

A

Datoteka Igra skrivača

a

Datoteka Sad me vidiš, sad me ne vidiš

A

Datoteka Želim svojoj kući

a

Datoteka Primjeri i zadaci za vježbu drugog poglavlja

a

Datoteka Crtanje pravilnih mnogokuta

A

Datoteka Crtanje različitih likova

a

Datoteka Zadaci drugog poglavlja

A

Datoteka Ponovi i provjeri drugo poglavlje

a

Datoteka Sažetak drugog poglavlja

a

Svojstva kornjače Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti trećeg poglavlja

a

Datoteka Razgibavanje kornjače

a

Datoteka Gore - dolje

a

Datoteka Crtaj i briši

a

Datoteka Paleta sa bojama i kistovima

a

Datoteka Paleta s bojama

a

Datoteka Različiti kistovi

a

Datoteka Primjeri i zadatci za vježbu trećeg poglavlja

a

Datoteka Crtanje obojenih likova

a

Datoteka Zadaci trećeg poglavlja

a

Datoteka Ponovi i provjeri treće poglavlje

A

Datoteka Sažetak trećeg poglavlja

A

Sučelje MSWLoga Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti četvrtog poglavlja

A

Datoteka Pokretanje i zatvaranje programa

a

Datoteka Otvorimo prozore

a

Datoteka Isprobajte program

a

Datoteka Ponovi i provjeri četvrto poglavlje

A

Datoteka Sažetak četvrtog poglavlja

A

Pisanje programa Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti petog poglavlja

A

Datoteka Programirana kornjača

A

Datoteka Bilježnica za programe

A

Datoteka Početak i kraj

A

Datoteka Prvi program

A

Datoteka Kornjača u akciji

A

Datoteka Male tajne

A

Datoteka Igranje s programima

A

Datoteka Primjeri i zadaci za vježbu petog poglavlja

A

Datoteka Slagalice

A

Datoteka Zadaci petog poglavlja

A

Datoteka Ponovi i provjeri peto poglavlje

A

Datoteka Sažetak petog poglavlja

A

Upotreba petlje Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti šestog poglavlja

A

Datoteka Brzinsko crtanje

A

Datoteka Peta brzina

A

Datoteka Zadaci za vjezbu šestog poglavlja

A

Datoteka Ponovi i provjeri šesto poglavlje

A

Datoteka 1. Radni zadatak za provjeru

A

Datoteka Sažetak šestog poglavlja

a

Vrste podataka Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti sedmog poglavlja

A

Datoteka Brojalica

A

Datoteka Ispiši to ovdje

A

Datoteka Avantura puna riječi

A

Datoteka Riječ do riječi - lista

a

Datoteka Ispiši to tamo

a

Datoteka Ponovi i provjeri sedmo poglavlje

a

Datoteka Sažetak sedmog poglavlja

A

Upotreba podataka Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti osmog poglavlja

a

Datoteka Promjenjiva kornjača

A

Datoteka Podaci na ulazu

a

Datoteka Igre sa varijablama

A

Datoteka Vrijeme za računanje

A

Datoteka Zavrzlame

A

Datoteka Slučajnost na djelu

A

Datoteka Primjeri i zadaci za vježbu osmog poglavlja

A

Datoteka Slučajni i namjerni programi

A

Datoteka Zadaci osmog poglavlja

A

Datoteka Ponovi i provjeri osmo poglavlje

A

Datoteka 2. Radni zadatak za provjeru

A

Datoteka Sažetak

A

Grananje u programu Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti devetog poglavlja

A

Datoteka Što ako je?

A

Datoteka Ako - na jednostavan način

A

Datoteka Istina ili laž?

A

Datoteka Primjeri i zadaci za vježbu devetog poglavlja

A

Datoteka Programi u krošnji uvjeta

A

Datoteka Zadaci devetog poglavlja

A

Datoteka Ponovi i provjeri deveto poglavlje

A

Datoteka Sažetak devetog poglavlja

A

Crtanje u perspetkivi (3D) Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti desetog poglavlja

A

Datoteka Kornjačin trodimenzionalni svijet

a

Datoteka Ukošeno crtanje

A

Datoteka Primjeri i zadaci za vježbu desetog poglavlja

A

Datoteka Geometrijska tijela

A

Datoteka Moja kućica

A

Datoteka Ponovi i provjeri deseto poglavlje

A

Datoteka Sažetak desetog poglavlja

A

Višestruke kornjače Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti jedanaestog poglavlja

A

Datoteka Veliko društvo

A

Datoteka Primjeri i zadaci za vježbu jedanaestog poglavlja

A

Datoteka Primjeri jedanaestog poglavlja

A

Datoteka Zadaci jedanaestog poglavlja

A

Datoteka Ponovi i provjeri jedanaesto poglavlje

A

Datoteka Sažetak jedanaestog poglavlja

A

Završno ponavljanje Datoteka Pregled sadržaja i aktivnosti dvanaestog poglavlja

A

Datoteka Ponovimo zajedno

A

Datoteka Zadaci dvanaestog poglavlja

A

Datoteka 3. Radni zadatak za provjeru

A

Datoteka Završna provjera

A

Datoteka Sažetak dvanestog poglavlja

A

Dragi polaznici, dobrodošli u CARNetov tečaj "Logo - online učenje programiranja" Datoteka Osnovne naredbe

A

Datoteka Pisanje programa

A

Datoteka Grananje programa

A

Datoteka Upotreba petlje

A

Datoteka Upotreba petlje 2

A

Datoteka Pisanje programa 2

A

Datoteka Svojstva kornjače

A

Datoteka Završno ponavljanje

A

Datoteka Višestruke kornjače

A

Datoteka Crtanje u perspektivi

A

Tema 14 Datoteka Upute polaznicima tečaja

A

Datoteka Opis tečaja

A

Datoteka Literatura

A

Poveznica Pravila ponašanja na Internetu