Topic Name Description
Za početak File Pregled sadržaja - prvo poglavlje

A

File Razvoj programskih jezika

A

File Generacije programskih jezika

A

File Pojam programiranja

A

File Etape programiranja

A

File Zadaci za vježbu

A

File Sažetak - prvo poglavlje

a

Osnove programskog jezika File Pregled sadržaja - drugo poglavlje

A

File O Pascalu - uvod

A

File Instalacija FreePascala

a

File Editor FreePascala

A

File Pojam varijable i konstante

A

File Struktura programa

A

File Moduli

A

File Oznake

A

File Konstante

A

File Tipovi podataka

A

File Deklaracija varijabli

A

File Naredbe

A

File Imena u Pascalu

A

File Brojevi u Pascalu

A

File String i komentar

A

File Tipovi podataka

A

File Cjelobrojni tip podataka

A

File Više o tipovima podataka

A

File Realni tip podataka

A

File Char - znakovni tip podataka

A

File Logički tip podataka

A

File Tablica funkcija i tipova podataka

a

File Izrazi

A

File Naredba pridruživanja

A

File Vježba

A

File Procedura za ispis podataka

A

File Ispis teksta

A

File Ispis vrijednosti

A

File Formatiranje ispisa

A

File Procedure za unos podataka

a

File Naredba read

A

File Naredba readln

A

File Rješavanje jednostavnih programa (učitavanje, računanje, ispis)

A

File Definiranje tipova podataka – type

A

File Pobrojani tip podataka

A

File Intervalni tip podataka

A

File Rješavanje zadataka linearne strukture

A

File Sažetak - drugo poglavlje

A

Grananje u programu File Pregled sadržaja - treće poglavlje

A

File Naredba if - then

A

File Naredba if - then - else

A

File Blok naredbi if

A

File Vježba naredbe if

A

File Višestruko grananje sa case

A

File Vježba naredbe case

A

File Rješavanje jednostavnih zadataka

A

File Sažetak - treće poglavlje

A

Naredbe ponavljanja File Pregled sadržaja - četvrto poglavlje

A

File Naredbe ponavljanja

A

File Naredba for..to

A

File Naredba for..downto

A

File Petlja unutar petlje (for)

A

File Zadaci sa naredbom for

A

File Petlja while

A

File Zadaci s petljom while

A

File Petlja repeat

A

File Zadaci s petljom repeat

A

File Zadaci s petljama

A

File Sažetak - četvrto poglavlje

A

Topic 5 URL Pravila ponašanja na Internetu

Pravila ponašanja na Internetu

File Osnovne informacije o tečaju

A

File Rješenja radnih zadataka

Rješenja

File Upute polaznicima tečaja

A