Uvod

 • Opći dio

  PSNC CSSU EU KULTURA

  Suradnja s Europeanom

  Uvodne napomene:

  Tečajevi Digitalne riznice za male baštinske institucije i Suradnja s Europeanom razvijeni su u sklopu projekata AccessIT i AccessITplus uz podršku EU programa Kultura 2007.-2013., a prvenstveno su namijenjeni knjižničarima, muzealcima i arhivistima koji rade u baštinskim institucijama kao i studentima navedenih struka.

  Tečaj je besplatan i nakon uspješnog svladavanja (u roku od 3 mjeseca)postoji mogućnost dobivanja potvrdnice (certifikata) o uspješno završenom programu u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU) pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (NSK).

  Pod licencijom Creative Commons tečaj se može dijeliti i prerađivati, ali se ne smije koristiti u komercijalne svrhe.

  Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC) iz Poljske kao tehnički partner projekata zaslužan je za izvorno osmišljavanje tečaja, a Gradska knjižnica Rijeka kao hrvatski partner odgovorna je za hrvatsku inačicu.

  Uredništvo je pri prijevodu teksta na hrvatski krenulo od činjenice da tekst mora biti razumljiv i jasan polaznicima tečaja. Naime kako sadržaj tečaja pokriva područje stručne i tehničke terminologije, ostavljeni su pojedini izrazi koje IT stručnjaci inače rabe samo u engleskoj verziji radi brzog i jednostavnog određenja.

  U pojedinim slučajevima nisu postojali službeni prijevodi za pojedine nazive i pojmove pa je izbor prevoditelja i uredništva tima time bio otežan. Pritom je uporabni jezik struke u duhu hrvatskoga jezika bilo osnovno polazište. Na primjer, izraz digitalna riznica koristi se u značenju digitalnog repozitorija (koji je međunarodno i stručno prepoznatljiv), zbog toga što je riznica hrvatska riječ te upućuje na bogatstvo, a stručna hrvatska zajednica počela ga je upotrebljavati kao bolji izbor.

  Uredništvo također ne može jamčiti za postojanost poveznica koje se nalaze u tečaju, jer unatoč našem nastojanju da ih provjeri i obnovi, ostaje tehnička činjenica da je online svijet toliko promjenljiv.

  Najveća vrijednost i doprinos ovoga online obrazovnog programa je njegova utemeljenost na dobroj europskoj praksi, razvijanju vještina i stjecanju dragocjenih praktičnih znanja neophodnih u digitalnom dobu u kojem živimo.

  Opći opis:

  Ovaj kratki tečaj namijenjen je svima onima koji svoje postojeće digitalne riznice žele pripremiti za suradnju s Europeanom i započeti suradnju kao njezin davatelji sadržaja.

  Tijekom ovog tečaja naučit ćete više o samoj ideji koja leži iza Europeane i o njenoj funkcionalnosti. Bit će opisani i koncepti agregacije metapodataka i OAI-PMH protokola koji su temelji Europeane. U sljedećim temama pronaći ćete detaljna objašnjenja postupaka koji se moraju ispuniti kako bi izvori bili proslijeđeni Europeani, uključujući i pripremu mapiranja metapodataka iz sheme metapodataka korištene u vašoj riznici u shemu Europeaninih semantičkih elemenata (Europeana Semantic Elements shema, ESE).

  Struktura tečaja:

  Tečaj je podijeljen u 2 dolje navedene teme. Teme su podijeljene u 11 lekcija (Lesson), dopunjenih s više dodatnih izvora (Resource icon). Svaka tema završava testom (Quizz) provjere vašeg znanja.

  Zahtjevi:

  Pretpostavlja se da sudionici tečaja posjeduju neophodna znanja o stvaranju i održavanju digitalnih knjižnica. Ovo podrazumijeva i neka tehnička znanja i sposobnost upravljanja informacijama.

  Preglednik:

  Preporučujemo Mozilla Firefox zbog usklađenosti s korištenim Moodle programom. 
  ACCESSIT PLUSGradska knjižnica Rijeka     CSSU
 • Tema 1

  Uvid u Europeanu

  U ovoj temi naučit ćete nešto više o Europeani, njezinim ciljevima i ulozi u promicanju europske kulturne baštine i njenoj funkcionalnosti.

  Prototip Europeane dostupan je na internetu od studenoga 2008. godine. U ovom trenutku portal osigurava pristup milijunima objekata iz institucija kulture koje se nalaze u zemljama članicama. Prva lekcija opisuje ciljeve i proces razvoja Europeane. Druga opisuje najvažnije funkcije Europeane, a posljednji dio objašnjava zašto je važno pridružiti se Europeani i koja će biti uloga ovoga portala u budućnosti.

 • Tema 2

  Tehnički aspekti Europeane

  Ova tema pokriva temeljne koncepte nužne za razumijevanje ciljeva agregacije metapodataka i mehanizama koji stoje iza toga. U ovoj temi naučit ćemo kako djeluje OAI-PMH i zašto se tako široko koristi.

  U prvoj lekciji naučit ćete što je agregacija metapodataka, koje koristi donosi voditeljima digitalnih riznica, davateljima usluga i krajnjim korisnicima.

  Sljedeća lekcija predstavlja Europeanine semantičke elemente (ESE). To je shema metapodataka razvijena za Europeanu. Posljednja lekcija detaljnije opisuje stavke u svezi s mapiranjem i normiranjem metapodataka kako bi se ispunili zahtjevi Europeane u ovom dijelu.

  Na kraju teme postoje dodatni materijali koji pokazuju kako se agregacija metapodataka može primijeniti korištenjem Protokola za pobiranje metapodataka otvorene arhivske inicijative (OAI-PMH). Tu je i kratka lekcija posvećena Europeaninom modelu podataka (Europeana Data Model).