Uvod

 • Opći dio

  PSNC  CC BY NC SA     EU KULTURA

  Digitalne riznice za male baštinske institucije

  Uvodne napomene:

  Tečajevi Digitalne riznice za male baštinske institucije i Suradnja s Europeanom razvijeni su u sklopu projekata AccessIT i AccessITplus uz podršku EU programa Kultura 2007.-2013., a prvenstveno su namijenjeni knjižničarima, muzealcima i arhivistima koji rade u baštinskim institucijama kao i studentima navedenih struka.

  Tečaj je besplatan i nakon uspješnog svladavanja (u roku od 3 mjeseca) postoji mogućnost dobivanja potvrdnice (certifikata) o uspješno završenom programu u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU) pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (NSK).

  Pod licencijom Creative Commons tečaj se može dijeliti i prerađivati, ali se ne smije koristiti u komercijalne svrhe.

  Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC) iz Poljske kao tehnički partner projekata zaslužan je za izvorno osmišljavanje tečaja, a Gradska knjižnica Rijeka kao hrvatski partner odgovorna je za hrvatsku inačicu.

  Uredništvo je pri prijevodu teksta na hrvatski krenulo od činjenice da tekst mora biti razumljiv i jasan polaznicima tečaja. Naime kako sadržaj tečaja pokriva područje stručne i tehničke terminologije, ostavljeni su pojedini izrazi koje IT stručnjaci inače rabe samo u engleskoj verziji radi brzog i jednostavnog određenja.

  U pojedinim slučajevima nisu postojali službeni prijevodi za pojedine nazive i pojmove pa je izbor prevoditelja i uredništva tima time bio otežan. Pritom je uporabni jezik struke u duhu hrvatskoga jezika bilo osnovno polazište. Na primjer, izraz digitalna riznica koristi se u značenju digitalnog repozitorija (koji je međunarodno i stručno prepoznatljiv), zbog toga što je riznica hrvatska riječ te upućuje na bogatstvo, a stručna hrvatska zajednica počela ga je upotrebljavati kao bolji izbor.

  Uredništvo također ne može jamčiti za postojanost poveznica koje se nalaze u tečaju, jer unatoč našem nastojanju da ih provjeri i obnovi, ostaje tehnička činjenica da je online svijet toliko promjenljiv.

  Najveća vrijednost i doprinos ovoga online obrazovnog programa je njegova utemeljenost na dobroj europskoj praksi, razvijanju vještina i stjecanju dragocjenih praktičnih znanja neophodnih u digitalnom dobu u kojem živimo.

  Opći opis:

  Tijekom ovog tečaja naučit ćete kako organizirati i izvoditi digitalizacijske aktivnosti u malim baštinskim institucijama, npr. u narodnoj knjižnici ili lokalnom muzeju. Ovaj tečaj pokazuje kako digitalizirati objekte kulturne baštine, kako ih pripremiti za online prezentaciju i kako ih opisati metapodacima. Osim neophodne teorijske pozadine, tečaj uključuje i praktične upute koje će omogućiti malim institucijama stvaranje digitalnog sadržaja visoke kvalitete i učiniti ga dostupnim uslugama poput Europeane.

  Struktura tečaja:

  Tečaj je podijeljen u 9 tema koje su redom navedene ispod. Teme su podijeljene u 24 lekcije (Lesson), koje su upotpunjene s nekoliko dodatnih izvora (Resource icon). Svaka lekcija završava testom (Quizz) koji omogućuje provjeru znanja.

  Zahtjevi:

  Pored znanja potrebnog za rukovanje objektima kulturnog nasljeđa koje želite digitalizirati, polaznici ovoga tečaja trebali bi posjedovati temeljna znanja o radu na računalu i korištenju interneta.

  Preglednik:

  Preporučujemo Mozilla Firefox zbog usklađenosti s korištenim Moodle programom. 

   AccessITplus  Gradska knjižnica Rijeka   CSSU

  Više o projektu Access IT Plus možete vidjeti na vidozapisu.

 • Tema 1

  Uvod u digitalizaciju

  Ovo poglavlje ukratko predstavlja temeljne pojmove u vezi s postupkom digitalizacije kulturnoga nasljeđa.

  U ovom dijelu naučit ćete zašto je digitalizacija bitna i kakva je uloga malih baštinskih institucija u postupku digitalne zaštite. Osnovni slijed posla digitalizacije bit će predstavljeni kako biste dobili ideju što je potrebno učiniti radi stvaranja i objavljivanja digitalne inačice objekata kulturne baštine na internetu.

 • Tema 2

  Oprema i softver za digitalizaciju

  U ovom poglavlju upoznat ćete se s opremom koja je potrebna za digitalizaciju raznih tipova kulturnih objekata. Također ćete naučiti kakav je softver (računalni porgram) koristan za digitalnu obradu takvih objekata.

  U prvoj lekciji upoznat ćete se s osnovnom opremom za digitalizaciju, tj. skenerima. Spomenut će se i digitalne kamere. Rezultati skeniranja ponekad iziskuju dodatnu obradu kako bi osigurali najbolju kvalitetu za pronalaženje i prezentaciju izvora. Naučit ćete i kakav softver može biti koristan pri manipulaciji slikama, tekstom, zvukom i videom. U posljednjoj lekciji (ovoga poglavlja) učit ćete kada je korisno izgraditi vlastiti laboratorij za digitalizaciju, zato što je u nekim slučajevima primjerenije zaposliti vanjske suradnike koji posjeduju svu potrebnu opremu i iskustvo za uslugu digitalizacije.

 • Tema 3

  Osnove digitalnih knjižnica

  Ova tema obuhvaća temeljna znanja o digitalnim knjižnicama.

  U prvoj lekciji učit ćete o osnovnim konceptima vezanim uz digitalne knjižnice. Nakon toga ćete proučavati analizu slučaja infrastrukture digitalnih knjižnica u Poljskoj kako bi vidjeli koju ulogu mogu imati digitalne knjižnice u lokalnom, regionalnom i nacionalnom kontekstu. Također ćete se susresti s nekoliko organizacijskih modela koji se mogu koristiti kao temelj digitalne knjižnice. Nakon što naučite navedeno, suočit ćete se s pitanjem "isplati li se izgrađivati vlastitu digitalnu knjižnicu?" Ako je u vašem slučaju odgovor 'da' tada ćete saznati što je potrebno učiniti da biste to ostvarili.

 • Tema 4

  Izgradnja digitalnih zbirki

  Ova tema obuhvaća niz pitanja vezanih uz odabir objekta za digitalizaciju, objavljivanje tih sadržaja na mreži te stvaranje digitalnih zbirki.

  Prva lekcija objašnjava koja su obilježja kvalitetne digitalne zbirke i kako ih ostvariti. Među stavkama koje je nužno uzeti u obzir u ovom kontekstu, jedna od najvažnijih odnosi se na prava intelektualnog vlasništva (IPR, Intellectual property rights) pa se u drugoj lekciji govori o najvažnijim konceptima i problemima vezanim uz IPR.

 • Tema 5

  Pripremanje digitalnih inačica objekata kulturne baštine

  Ova tema opisuje najvažnije aspekte procesa pripreme digitalnih inačica objekata kulturne baštine.

  U prve četiri lekcije naučit ćete koja se oprema treba koristiti za različite vrste izvora. Upoznat ćete neka praktična rješenja korisna za pripremu digitalnih inačica fotografija/slika/postera (objekti kao slika) i knjiga/članaka/dokumenata (tekstualni sadržaj). Isto tako, naučit ćete kako pripremiti inačicu audio/video snimke i 3D objekta, npr. skulptura za web. Posljednji dio ovoga modula opisuje koncept digitalne master kopije i objašnjava zašto je tako bitna za digitalno očuvanje.

 • Tema 6

  Opisivanje digitalnih objekata

  U ovoj temi predstavljen je koncept metapodataka. Opisano je zašto su metapodaci važni, koje vrste metapodataka postoje te o čemu je nužno voditi računa pri stvaranju metapodataka.

  Prva lekcija objašnjava važnost metapodataka, opisuje uloge različitih tipova metapodataka te ukratko predstavlja sheme metapodataka koje se najčešće koriste u različitim domenama. Sljedeće dvije lekcije odnose se na opisne metapodatke te posebno na otkrivanje, interpretaciju i ponovno korištenje digitalne kulturne baštine. Druga lekcija sadrži korisne praktične primjere stvaranja opisnih metapodataka. Posljednji dio ove teme bavi se korištenjem sheme Dublinske jezgre koja je vjerojatno najpopularniji standard za opisne metapodatke.

 • Tema 7

  Objavljivanje objekata online

  U ovoj temi upoznat ćete se s raznim pitanjima koja se vežu uz objavljivanje objekata kulturne baštine na internetu.

  U prvoj lekciji opisano je kako se različite softverske platforme za digitalne knjižnice nose s procesom online objavljivanja digitalnih izvora. U sljedećoj lekciji dobit ćete uvid o pitanjima koja se odnose na promidžbu digitalnih objekata. Takve su aktivnosti ključne za poticanje krajnjih korisnika na korištenje digitalne knjižnice, posebno u slučaju manjih baštinskih institucija. Posljednji dio lekcije sadrži popis stvari koje je nužno zapamtiti prije i poslije objavljivanja objekta.

   
 • Tema 8

  Vrednovanje i nadzor digitalne knjižnice

  Ovaj se modul bavi pitanjima vezanim uz vrednovanje digitalne knjižnice od krajnjih korisnika.

  Tema su prve lekcije alati i aktivnosti koji se koriste za procjenu učinkovitosti korisničkog sučelja. Druga se lekcija bavi drugim bitnim aspektom učinkovitosti digitalne knjižnice - mogućnostima pronalaženja informacija što uključuje procjenu kvalitete i usklađenosti metapodataka. U posljednjoj lekciji učit ćete o važnosti analize korištenja digitalne knjižnice.

 • Tema 9

  Sažetak tečaja

  Završni dio tečaja sadrži sažetak svih najvažnijih elemenata ovoga tečaja.

  Ovdje možete vidjeti koliko vam je pojmova dosad već poznato te gdje možete potražiti dodatne informacije. Posljednja lekcija tečaja predstavlja Europeanu (Europsku digitalnu knjižnicu, muzej i arhiv) te vas poziva na sudjelovanje u tečaju koji je namijenjen isključivo ovoj temi pod naslovom "Suradnja s Europeanom".