Weekly outline

 • Drugi razred pm gimnazije

  2. RAZRED
  DomenaIshod
  Informacije i digitalna tehnologija

  Nakon druge godine učenja predmeta Informatika u srednjoj školi u domeni Informacije i digitalna tehnologija učenik:

  A.2.1 opisuje temeljne koncepte računalnih mreža

  A.2.2 objašnjava binarno zbrajanje cijelih brojeva kao temeljnu operaciju u računalu

  A.2.3 konstruira smisleni logički sklop

  A.2.4 opisuje princip kriptiranja te važnost primjene enkripcije u svakodnevnome životu.

  Računalno razmišljanje i programiranje

  Nakon druge godine učenja predmeta Informatika u srednjoj školi u domeni Računalno razmišljanje i programiranje učenik:

  B.2.1 analizira osnovne algoritme s jednostavnim tipovima podataka i osnovnim programskim strukturama i primjenjuje ih pri rješavanju novih problema

  B.2.2 u zadanome problemu uočava manje cjeline, rješava ih te ih potom integrira u jedinstveno rješenje problema

  B.2.3 rješava problem primjenjujući jednodimenzionalne strukture podataka

  B.2.4 analizira sortiranje podataka kao važan koncept za rješavanje različitih problema

  B.2.5 u suradnji s drugima osmišljava algoritam, implementira ga u odabranome programskom jeziku, testira program, dokumentira i predstavlja drugima mogućnosti i ograničenja programa.

  Digitalna pismenost i komunikacija

  Nakon druge godine učenja predmeta Informatika u srednjoj školi u domeni Digitalna pismenost i komunikacija učenik:

  C.2.1 u suradničkome online okruženju na zajedničkome projektu istražuje utjecaj ugradnje računalnih sustava u razne uređaje na svakodnevni život

  C.2.2 analizira programe s obzirom na licenciju i na preduvjete za instalaciju programa

  C.2.3 uspoređuje strategije prikupljanja podataka prema relevantnosti i pouzdanosti izvora podataka, odabranim programom učinkovito analizira i prikazuje podatke i rezultate.

  e-Društvo

  Nakon druge godine učenja predmeta Informatika u srednjoj školi u domeni e-Društvo učenik:

  D.2.1 aktivno pridonosi unapređenju kvalitete života podizanjem ekološke svijesti

  D.2.2 analizira i procjenjuje utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije na učinkovitost i produktivnost u raznim područjima i poslovima.


 • Računalna mreža

  • Brojevni sustavi

   • Elektronički logički sklopovi

    • Kriptiranje