Topic outline

 • AMORES uzupełnione materiały szkoleniowe dla nauczycieli na temat interaktywnych narzędzi ICT w nauczaniu literatury narodowej i europejskiej

  LLP programme logo AMORES logo

  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

  • Cel kursu

   Ten kurs on-line ma na celu umożliwienie nauczycielom rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych do korzystania z interaktywnych narzędzi ICT dla skutecznego tworzenia e-artefaktów i inicjowania działań zgodnych z metodologią motywowania uczniów do czytania i pogłębiania wiedzy o ich literaturze narodowej i oraz literaturze innych krajów europejskich. Celem szkolenia jest umożliwienie nauczycielom poprzez rozwój ich kompetencji i zaufania do nowoczesnych technologii korzystanie z interaktywnych narzędzi ICT w pracy szkolnej. Jeżeli dodatkowo kurs będzie moderowany, ułatwi to również komunikację, współpracę oraz wymianę dobrych praktyk między uczestnikami.

    

   • Jak wdrożyć się do kursu

    Proszę przeczytać ten rozdział przed rozpoczęciem studiowania. Przedstawia on docelowych użytkowników kursu, tych dla których został on zaprojektowany oraz to, w jaki sposób podjęte zgodnie z nim działania mogą dać największą korzyść innym użytkownikom.

   • Forum moderatorów

    Ta sekcja będzie wykorzystywana do ogłoszeń, przypomnień i wszystkiego, co jest ważne dla całej grupy. Zapraszamy do korzystania z forum Pytania do moderatorów, aby rozpocząć dyskusję nad nurtującym nas problemem.


   • Warsztaty wstępne: Wprowadzenie do Moodle - tydzień 1

    Ta sekcja zawiera poradnik, który pomoże Ci w pracy i rozumieniu platformy Moodle z punktu widzenia ucznia. Dowiesz się tu także więcej na temat uczestników kursu i moderatorów, poprzez wpisy na forum.

   • Warsztaty wstępne: Wprowadzenie do Moodle - tydzień 2

    Ta sekcja pomoże Ci zorganizować bardziej komfortowo swoją pracę na platformie Moodle z punktu widzenia ucznia. Będziesz mógł podzielić się z innymi filmem wideo prezentującym szkołę gdzie uczysz oraz omówić filmy zamieszczone przez innych uczestników kursu. Możesz również dowiedzieć się tam o narzędziach które uczestnicy kursu wykorzystali do tworzenia swoich materiałów.

     

   • Metodologia nauczania w projekcie AMORES i zalecenia technologiczne

    Znaleźć tutaj można dokumenty opisujące metodykę nauczania AMORES, teorię która leży u podstaw projektu i zalecenia technologiczne.

   • Tydzień 1: Kształcenie przez tworzenie filmów

    Ta sekcja zapozna użytkownika z wieloma narzędziami wykorzystywanymi do tworzenia filmów i ich zastosowaniu w nauczaniu.
   • Tydzień 2: Generatory komiksów

    Ta sekcja będzie wprowadzała użytkownika do kilku narzędzi wykorzystywanych do tworzenia komiksów oraz możliwych zastosowań komiksów w klasie.

   • Tydzień 3: Nauczanie oparte na grach

    Dzięki tej sekcji użytkownik zapozna się z możliwymi zastosowaniami gier online na lekcji.

   • Tydzień 4: Edmodo

    Ta sekcja będzie wprowadzała użytkownika w środowisko Edmodo i omawiała możliwe zastosowania narzędzi społecznościowych na lekcji.

   • Tydzień 5: Wideokonferencje

    Ta sekcja będzie wprowadzała użytkownika do obsługi kilku narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzania wideokonferencji i stosowania ich w procesie nauczania.

   • Tydzień 6: Plany wdrożenia/refleksje

    Zaleca się, aby ta sekcja była wykorzystywana przez uczestników kursu przez cały czas trwania kursu, na bieżąco. Może być stosowany zarówno do refleksji jak i planowania praktycznych zastosowań nowych pomysłów i wiedzy. Ta sekcja może okazać się szczególnie przydatne dla uczestników, którzy współpracują z projektem i muszą opracować harmonogram działań.

   • Dodatkowe zasoby

    Ta sekcja grupuje dodatkowe zasoby.