Topic outline

 • AMORES reviderade läromedel för lärare som använder interaktiva IKT-verktyg i undervisningen av nationell och europeisk litteratur - slutlig version

  LLP programme logo AMORES logo

  Projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Dess resultat återspeglar endast författarens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för resultatet av någon form av användning av informationen som finns här.

  • Kurssyfte

   Denna online-kurs är utformad för att göra det möjligt för lärare att utveckla de grundläggande färdigheter som krävs för användning av interaktiva IKT-verktyg för att skapa e-alster effektivt, och för att skapa verksamheter och metoder som kommer att motivera eleverna att läsa och lära sig om deras nationella litteratur och den nationella litteraturen i andra europeiska länder. Syftet med utbildningen är också att ge lärare kompetens och förtroende att använda interaktiva IT-verktyg i klassrummet. Om kursen är ledd av en moderator, kommer det också att underlätta kommunikation, samarbete och utbyte av god praxis bland deltagarna.

    

   • Komma igång med kursaktiviteterna

    Läs detta avsnitt innan ni börjar med verksamheten. Det beskriver de målgrupper kursen ursprungligen var avsedd för, och hur verksamheten bäst utnyttjas av andra användare.

   • Moderatorernas forum

    Denna sektion kommer att användas för att få ut meddelanden, påminnelser och allt annat som anses viktigt för hela gruppen. Använd gärna Frågor till moderatorerna för att inleda diskussioner ni själv vill initiera.

     

   • Innan workshopen: Introduktion till Moodle - vecka 1

    Detta avsnitt innehåller en handledning som hjälper er att använda och förstå Moodle i en studentroll. Ni kommer också att kunna ta reda på mer om andra kursdeltagare och moderatorerna genom att publicera i forumet.

   • Innan workshopen: Introduktion till Moodle - vecka 2

    Det här avsnittet hjälper er att bli mer bekväm med att använda Moodle i rollen av en student. Ni kommer att kunna dela en video som presenterar den skola där ni undervisar, och diskutera de videofilmer som publiceras av andra kursdeltagare. Ni kommer också att upptäcka vilket videoverktyg de flesta kursdeltagarna använder.

   • AMORES pedagogik- och teknikrekommendationer

    Här hittar ni de dokument som beskriver Amores pedagogik, bakgrundsteori, och teknologirekommendationer. Pedagogik och metodik. Nydanande pedagogik som utnyttjar e-alster. Rapport om teknologiurval.

   • Vecka 1: Använda skapandet av filmer för utbildning

    I det här avsnittet kommer användaren att bekanta sig med en rad olika verktyg som används för att skapa videor och med de möjliga användningsområdena för video i undervisningen.

   • Vecka 2: Verktyg för tecknade serier

    I det här avsnittet kommer ni att bekanta er med en rad olika verktyg som används för att skapa tecknade serier och med de möjliga användningsområdena för dessa i klassen. Klicka här för lite bakgrund om verktyg för tecknade serier.

   • Vecka 3: Lärande baserat på spel

    I det här avsnittet kommer ni att bekanta er med de möjliga användningsområdena för onlinespel i lektionssalen.

   • Vecka 4: Edmodo

    Det här avsnittet kommer att bekanta användaren med Edmodo-miljön och med de möjliga användningsområdena för sociala nätverksverktyg i undervisningen.

   • Vecka 5: Videokonferenser

    Det här avsnittet kommer att bekanta användaren med en rad verktyg som används för videokonferenser och med de möjliga användningsområdena för videokonferenser i klassrummet.

   • Vecka 6: Planer för genomförande / reflektion

    Det rekommenderas att detta avsnitt användas av kursdeltagarna under hela kursen. Det kan användas för att reflektera eller för att planera praktiska tillämpningar av nya insikter och kunskaper. I det här avsnittet kan komma att visa sig särskilt användbar för deltagare som samarbetar på ett projekt och behöver utarbeta ett schema.

   • Ytterligare resurser

    Det här avsnittet innehåller ytterligare resurser.