Vježbanje za ispit - Naprezanje na uvijanje - 16.12.2020

Izračunaj minimalni promjer osovine izrađene od  čeličnog lijeva, ako je na nju montiran lančanik promjera 200 mm. Lanac na taj lančanik ostvaruje silu od 6kN