Vježbanje za ispit - Naprezanje na savijanje - 17.12.2020(Grupa A) i 18.12.2020(Grupa B)

Izračunaj dimenzije porečnog presjeka grede dužine 2 metra, izrađene od lijevanog željeza, omjera stranica a:b=1:4, koja je opterećena silom od 2000N okomito na uzdužnu os grede, a udaljenost sile od zone uklještenja iznosi 1 metar.