Prva školska zadaća (14. 12.)

Ovdje predajte sastav za prvu školsku zadaću.