Proračun ležaja

Vježba: postupak dimenzioniranja valjnih ležaja