Vježba: Proračun ležaja22.12.2020.

Ponovljena zadaća (neki su riješili i poslali )