Zadatak - američki i europski gradovi

Napiši sličnosti i razlike između američkih i europskih gradova u obliku tablice:

sličnosti između američkih i europskih gradova
razlike između američkih i europskih gradova

 

 

Za svaku oučenu sličnost ili razliku dobivaš 1 bod.

Na kraju napiši i svoj zaključak koji i donosi 3 boda.