Zadatak - međunarodne organizacije

ODGOVORI NA PITANJA:

1. Naomi je nesretna jer ne može s ostalom djecom u školu. Mora raditi teške poslove za malo novaca i čuvati mlađu braću i sestre. (3 boda)
- Koja međunarodna organizacija može riješiti Naomin problem?
- Opiši znak te međunarodne organizacije.
- Koja su dječja prava u ovom primjeru prekršena?


2. U netaknutoj šumi, gdje živi mnoštvo različitih rijetkih životinjskih i biljnih vrsta, neodgovorni ljudi počeli su graditi kuće za odmor i odlagati otpad. (3 boda)
- Koja međunarodna organizacija može riješiti ovaj problem?
- Koje su još zadaće ove organizacije?
- Koji su prostori i objekti iz Hrvatske pod zaštitom ove organizacije?

3. U Sahelu, u Africi već tjednima nije pala kiša. Farmer je veoma zabrinut za sudbinu svoje obitelji i pita se kako će ih prehraniti. (2 boda)

- Koja međunarodna organizacija može pomoći farmeru?
- U kojim je dijelovima svijeta glad još uvijek problem?

4. Zdravka se priprema provesti zimske praznike kod prijateljice u Finskoj. No, još mora dati napraviti putovnicu, provjeriti je li joj potrebna viza, promijeniti novčanice. (2 boda)

- Zdravka bi imala manje problema da je Hrvatska članica jedne  organizacije. Koje?
- Što bi još Hrvatska dobila ulaskom u ovu organizaciju?

5. Ulaskom u ovu organizaciju Hrvatska je sigurnija od mogućega ratnog sukoba. (2 boda)
- O kojoj je organizaciji ovdje riječ?
- Kako je nastala i što joj je zadaća?

6. John živi u Kanadi. Siguran je za svoju obitelj jer ima dobru plaću i siguran posao, no zabrinut je za gospodarske probleme u nerazvijenim zemljama. (3 boda)- Država iz koje dolazi John članica je jedne organizacije. Koje?
- Koje države čine tu organizaciju?
- Koja je zadaća te organizacije?