Zadatak - ušće

Odgovori na pitanja.

Što je ušće?
U Vukovaru je ušće dviju rijeka? Koje su to rijeke? Koja od tih rijeka ima prometno značenje?
Po čemu to zaključuješ?
Kako se naziva vrsta broda prikazana na Photosynthu?