Zadatak - putovanje Hrvatskom

Zamisli da putuješ Hrvatskom, crtom kako je naznačena na karti (od Đurđevca do Senja).

Opiši kroz koje reljefne oblike prolaziš. Napiši i njihove geografske nazive.

Predaj word dokument.