E-knjige i EPUB format

Site: CARNET Loomen LMS
Course: Izrada e-knjige u EPUB formatu
Book: E-knjige i EPUB format
Printed by: Guest user
Date: Monday, 23 May 2022, 7:36 AM

Description

Uređaji i programske platforme koje se koriste prilikom čitanja e-knjiga

Opis cjeline

Bez obzira jeste li do sad iskusili čitatanje e-knjige ili ne, prije upuštanja u izazov izrade vlastite e-knjige u EPUB formatu važno je upoznati se s osnovnim pojmovima kao što su e-knjiga, EPUB format i DRM zaštita. Iz tog se razloga prva cjelina u sažetom obliku bavi spomenutim temama kako bi vas uvela u zanimljiv svijet e-knjiga i upoznala s osnovnim pojmovima koje se vežu za njih.

S obzirom da EPUB format predstavlja standard za izradu e-knjiga i da je besplatan je i otvoren, te da se može čitati na većini uređaja i s većinom aplikacija za čitanje e-knjiga, u ovom tečaju usmjerili smo se upravo na njega.


Ishodi učenja

Po završetku ove cjeline polaznici će moći:

  • opisati pojam e-knjige i navesti njene dodatne mogućnosti u odnosu na tiskanu knjigu,
  • objasniti što je EPUB format za izradu e-knjiga i opisati njegove osnovne karakteristike,
  • objasniti što je to DRM zaštita i koji su najčešće korišteni DRM sustavi.

CARNet Logo

Što je e-knjiga?

e-knjiga

Jednostavnim jezikom govoreći, e-knjiga je elektronička knjiga koju je moguće čitati na uređajima poput računala, tableta, pametnog telefona ili pak posebnih uređaja namijenjenih čitanju e-knjiga (npr. Amazon Kindle). E-knjiga može biti razvijena kao elektronička verzija postojeće tiskane knjige ili pak može biti izrađena samo u elektroničkom obliku.

E-knjiga čitatelju najčešće donosi i dodatne mogućnosti koje je u tiskanoj verziji knjige nemoguće uključiti pa tako primjerice e-knjiga može sadržavati poveznice na vanjske ili sadržaje unutar e-knjige, različite bilješke te audio i video datoteke. Napretkom tehnologije i razvojem različitih rješenja za čitanje e-knjiga, već sada je vrlo često omogućeno i umetanje komentara, dodavanje poveznica na vanjske izvore od strane samog čitatelja te komunikacija korisnika (čitatelja) međusobno.

Neke od brojnih prednosti izrade i korištenja e-knjiga su:

  • dostupnost više knjiga na jednom uređaju - lakša prenosivost,
  • omogućen pristup dodatnim informacijama (poveznice, multimedija i dr.),
  • jednostavnost ažuriranja i dostupnosti ažuriranih verzija knjiga,
  • bolja pristupačnost od tiskanih knjiga velikom dijelu osoba s invaliditetom,
  • jeftinija izrada jer nema potrebe za poslovima tiskanja, fizičke distribucije i sl.,
  • niža kupovna cijena od tiskanih knjiga, a nerijetko su i besplatne,
  • ekološka prednost jer pogoduju očuvanju okoliša zbog ne korištenja papira.

Za očekivati je daljnji razvoj e-knjiga, odnosno mogućnosti i alata koje će autori i izdavači uključivati pri razvoju e-knjige.

CARNet Logo

Čitanje e-knjige

Na zaslonu uređaja na kojem korisnik čita e-knjigu, otvara se njen sadržaj, odnosno stranice e-knjige. Za to je potrebno na uređaju imati instaliranu aplikaciju za čitanje e-knjiga (pogledaj cjelinu: Uređaji i aplikacije za čitanje e-knjiga i e-sadržaja). Čitatelj može listati stranice te pretraživati sadržaj - tekst, poveznice, bilješke. Ujedno može sam unositi bilješke i/ili označavati dijelove teksta. a ovisno o dostupnim opcijama, svoje bilješke može dijeliti s drugim korisnicima (putem e-pošte ili društvenih mreža) te može komentirati bilješke u sadržaju koje su drugi korisnici podijelili s njim. Ove funkcionalnosti će ovisiti o formatu u kojem je e-knjiga izrađena kao i o aplikaciji za čitanje e-knjige koja se koristi.

Jedna od važnih karakteristika e-knjige je mogućnost njenog čitanja offline, odnosno jednom kad je preuzeta na uređaj, za čitanje e-knjige nije potreban pristup Internetu. Naravno, on će biti potreban za otvaranje vanjskih poveznica ukoliko se one nalaze u njenom sadržaju.

Velik broj e-knjiga uz tekstualne dijelove ima integriranu i multimediju što obogaćuje čitateljevo iskustvo. Primjerice, e-knjiga o glazbi može imati uključene audio zapise koji čitatelju omogućuju da istovremeno sluša vrstu glazbe o čijim karakteristikama čita.

e-knjiga

Spomenute funkcionalnosti su posebno značajne ako ih promatramo u obrazovnom kontekstu jer e-knjige, odnosno e-udžbenici na taj način omogućuju veću interaktivnost učenika sa sadržajem. Mogućnost uključivanja interaktvnih vježbi te dostupnost multimedijskih dijelova (audio, video, animacije i dr.)  koji upotpunjuju sadržaj, omogućuju učenicima veću uključenost kroz veću interakciju sa sadržajem, kao i dublje razumijevanje sadržaja.

CARNet Logo

EPUB format e-knjiga

E-knjige se izrađuju u različitim formatima što je obično vezano za proizvođače hardvera i softvera za izradu i čitanje e-sadržaja. Od formata se uglavnom koriste EPUB, PDF, AZW, MOBI, KF8, ODF, iBooks Author, NOOK Kids.

Najčešće korišteni formati su EPUB i PDF, a zbog velike popularnosti Amazon Kindle uređaja, u velikoj mjeri su dostupne e-knjige u KF8 i AZW formatima.

EPUB (engl. Electronic Publication) je besplatan i otvoren format koji je 2007. godine prihvaćen i dalje razvijan od strane IDPF (engl. International Digital Publishing Forum), međunarodne organizacije koja okuplja različite dionike i razvija standarde u području e-knjiga i digitalnog izdavaštva.

EPUB predstavlja standard kad je riječ o izradi e-knjiga, a baziran je na različitim drugim tehnologijama i standardima kao što su XML, CSS, XHTML i Open eBook. Ekstenzija za datoteke je .epub.

EPUB format odlikuje to što se sadržaj (stranica sa tekstom i drugim vrstama  sadržaja) prilagođava različitim veličinama zaslona uređaja na kojem se čita, a najnovija verzija EPUB 3 uz unapređenje pojedinih funkcionalnosti vezanih za prikaz strukturiranog teksta i grafike, omogućuje i integraciju multimedije u sadržaj. Prezentacija dokumenta na uređaju regulira se definiranjem stila stranice.

E-knjige u EPUB formatu mogu se čitati na većini uređaja (Apple uređaji, uređaji s Android operativnim sustavom i dr.) i s većinom aplikacija za čitanje e-knjiga (Moon+ Reader, Aldiko, Adobe Digital Editions, Sony Reader i dr.). Amazonovi Kindle uređaji ne podržavaju EPUB format, osim Kindle Fire uređaja na kojem se uz pomoć drugih aplikacija za čitanje e-knjiga mogu čitati i e-knjige u EPUB formatu.

CARNet Logo

DRM zaštita e-knjiga

Uz sve navedene mogućnosti koje donosi e-knjiga, ona pred autore i izdavače stavlja veliki izazov kad je riječ o zaštiti autorskog prava.  Prvenstveno se tu radi o mogućnosti umnožavanja i neovlaštene distribucije digitalnog sadržaja, ali i o opcijama individualnog ili grupnog uređivanja teksta od strane korisnika što neke e-knjige omogućuju, a čime se utječe na izvorni sadržaj.

Iz tog se razloga na e-knjigama može primjenjivati DRM (engl. Digital Rights Management) zaštita. Radi se o tehnologiji kojom se može onemogućiti kopiranje, ispisivanje i daljnja distribucija e-knjiga, pri čemu se može i ograničiti preuzimanje i čitanje e-knjiga na ograničenom broju korisnikovih uređaja te definirati trajanje posudbe e-knjige (npr. kod e-knjižnica). Različiti DRM sustavi različito reguliraju način zaštite autorskog prava, odnosno način i mogućnosti korištenja e-knjiga.

DRM sustavi najčešće korišteni za zaštitu e-knjiga su: Amazon DRM, Adobe ADEPT DRM i Apple Fairplay DRM.

Amazonova DRM zaštita se primjenjuje na Amazonovom formatima e-knjiga (AZW). Ova zaštita čak onemogućuje korištenje Amazonovih knjiga na drugim uređajima osim na njihovim (Amazon Kindle i njima kompatibilni) koji su registrirani od strane korisnika. Slično tome funkcionira i Apple Fairplay DRM zaštita koji onemogućuje pristup Appleovim proizvodima s uređaja koji nisu Appleovi.

Adobe ADEPT DRM tehnologija se široko primjenjuje kod EPUB i PDF formata e-knjiga te se može koristiti na uređajima različitih proizvođača (iPad, Android uređaji i dr.) osim na Kindle uređajima. Ovom zaštitom omogućeno je ograničavanje preuzimanja i korištenja sadržaja na šest uređaja jednog korisnika.

Trenutno ne postoji standard koji određuje kada i na koji način DRM zaštita treba biti korištena. Korištenje DRM zaštite prepušteno je odluci vlasnika autorskog prava, odnosno izdavača/isporučitelja e-knjiga.

CARNet Logo