Uređivanje e-knjige u Sigilu

Site: CARNET Loomen LMS
Course: Izrada e-knjige u EPUB formatu
Book: Uređivanje e-knjige u Sigilu
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 August 2022, 2:02 AM

Description

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Opis cjeline

U dosadašnjim cjelinama naučili ste konvertirati svoj sadržaj iz Worda u EPUB format. Potom ste otvorili vašu datoteku u pregledniku EPUB sadržaja i primijetili kako je konvertirana slika zamućena ili kako biste rado zamijenili korišteni font. Ukoliko ste pomislili kako ćete ponovno otvoriti svoj Word dokument i napraviti izmjene, pričekajte! U cjelini koja slijedi, naučit ćete kako urediti knjigu u EPUB formatu uporabom alata Sigil. Uostalom, zašto bismo stali samo na umetanju slika i izmjeni fontova?

Ishodi učenja

Po završetku ove cjeline polaznici će moći:

 • koristiti osnovne funkcije alata Sigil za izradu vlastite e-knjige,
 • samostalno instalirati Sigil,
 • imenovati glavne dijelove sučelja Sigila,
 • pripremiti gotov e-sadržaj za umetanje u Sigil,
 • otvoriti, uvesti i pohraniti e-knjigu,
 • koristiti navigaciju kroz Sigil za pregledavanje datoteka,
 • koristiti osnovne funkcije Sigila za uređivanje e-knjige,
 • urediti metapodatke e-knjige,
 • dodati sliku u e-knjigu,
 • postaviti naslovnicu e-knjige,
 • organizirati e-knjigu po poglavljima,
 • izraditi tablicu sadržaja i poveznice na dijelove teksta u e-knjizi,
 • ispraviti pravopisne greške i validirati e-knjigu pomoću Sigila.
CARNet Logo

Što je Sigil?

Sigil je besplatan uređivač sadržaja u EPUB formatu temeljen na sustavu otvorenog kôda (engl. open source). Sadržaj se uređuje pomoću WYSIWYG uređivača teksta.

WYSIWYG je akronim za engleski naziv What You See Is What You Get i implicira uređivač sadržaja u kojem korisnik može odmah vidjeti kako će izgledati završni proizvod.

Pomoću Sigila moći ćete:

 • uređivati sadržaj koji je u EPUB formatu,
 • raditi konverziju HTML i TXT datoteka u EPUB format,
 • izravno mijenjati HTML i CSS kôd svojih datoteka,
 • uređivati metapodatke vašeg e-sadržaja,
 • izraditi tablicu sadržaja pomoću koje ćete pristupati vašem sadržaju.

Sigil se može koristiti na tri velike platforme: Windows, Linux te Mac OS-u. Sigil možete preuzeti na službenim Sigilovim Google Code stranicama.

Na stranicama projektne dokumentacije, možete pronaći upute za instalaciju na vašoj platformi. S ove poveznice možete na svoje računalo preuzeti Sigil.

Aktivnost

Preuzmite Sigil s gore navedene poveznice i instalirajte ga. Pokrenite Sigil dvoklikom na  njegovu ikonu na radnoj površini.

CARNet Logo

Upomoć! Kako se snaći u Sigilu?

Iako ste možda po prvi put otvorili Sigil, vjerujemo da vam njegovo sučelje ne djeluje sasvim nepoznato te da ga već sad uspoređujete s programima za obradu teksta s kojima ste se već susreli.

Upoznajmo se sa Sigilovim sučeljem.

Sigil sučelje

Sučelje Sigila podijeljeno je u četiri dijela:

1. Alatne trake

Pomoću alata u alatnoj traci moći ćete otvarati i spremati svoju e-knjigu, uređivati ju, generirati tablicu sadržaja ili urediti metapodatke.

2. Repozitoriji

Repozitoriji su mape u kojima se nalaze datoteke koje omogućuju ispravan prikaz vaše e-knjige. U Sigilu, popis repozitorija možete vidjeti na lijevoj strani ekrana, u prozoru Book Browser.

U Sigilu se nalaze repozitoriji za:

 • tekstualne datoteke i HTML stranice (engl. Text),
 • CSS datoteke u kojima se definiraju stilovi dokumenta (engl. Styles),
 • slikovne datoteke (engl. Images),
 • datoteke u kojima su definirani fontovi dokumenata (engl. Fonts),
 • audio i video materijali (engl. Audio, Video),
 • ostalo (engl. Misc).

3. Uređivač sadržaja

S obzirom da će Sigil svako poglavlje vašeg e-sadržaja u EPUB formatu prepoznati kao zasebnu HTML stranicu, svako poglavlje moći ćete urediti kao HTML stranicu. Kako bi uređivanje e-knjige bilo lakše, na raspolaganju vam je WYSIWYG (engl. What You See Is What You Get) uređivač teksta. Napredniji korisnici svoje će umijeće moći pokazati uređivanjem HTML i CSS kôda.

4. Tablica sadržaja

Tablica sadržaja u Sigilu ne služi samo za prikaz strukture vaše e-knjige, nego ćete ju koristiti i kao navigacijski element za lakše snalaženje u vašoj e-knjizi.

Za pregled i čitanje e-knjiga potrebno je imati odgovarajuće hardverske ili softverske platforme. Na tržištu su danas dostupna gotova hardverska rješenja namijenjena samo čitanju e-knjiga tzv. e-čitači (engl. e-reader). E-knjige se mogu čitati i na uređajima šire namjene (tableti, pametni telefoni, osobna računala), no na njima je potrebno instalirati neku od aplikacija za čitanje e-knjiga.

CARNet Logo

Priprema, pozor, sad - formati

Prije nego započnemo s uređivanjem digitalnog sadržaja potrebno je imati na umu da se u Sigilu trenutno mogu otvoriti samo datoteke u HTML ili EPUB formatu. Iz tog razloga, postojeće materijale potrebno je spremiti u neki od ta dva formata.

Word

Ukoliko je vaš materijal izrađen u nekom od word procesora (MS Word, Open Office, Libre Office) vaš posao je jednostavan. Otvorite datoteku te iz izbornika odaberite spremanje u obliku filtrirane web stranice (File – Save as – Web page, filtered).

Postupak pohranjivanja datoteke u HTML format prikazan je u video zapisu:

Pokaži transkript

Kako biste spremili datoteku u HTML formatu, odaberite izbornik File ili Datoteka u vašem uređivaču teksta. Potom odaberite opciju Spremi kao ili Save as. Kao vrstu datoteke odaberite opciju filtrirane web stranice. U dijalogu upišite ime datoteke. Pristanite na spremanje stranice bez Officeovih oznaka i pohranite datoteku.

Sakrij transkript

Naime, Word prilikom spremanja u HTML format umeće veliki broj HTML atributa što otežava uređivanje u Sigilu. Spomenutim postupkom uklonit ćete višak HTML atributa.

Također, prilikom uređivanja u Wordu prednost dajte korištenju stilova umjesto samo povećavanja teksta, podebljavanja riječi i slično. Korištenje stilova važan je dio prilikom uređivanja e-knjige i olakšava vam kasniji posao.

Veći trud koji ćete uložiti ranije, bit će nagrađen. Rezultat će biti HTML datoteka kojom je lakše manipulirati u Sigilu.

Tekstualne datoteke

Tekstualne datoteke nije potrebno pretvarati u HTML format jer ga Sigil može otvoriti. Iako ne omogućuju detaljno uređivanje, tekstualne datoteke su dobar format jer daju najčišći HTML.

Prilikom istraživanja novih alata primijetit ćete kako mnogi alati podržavaju spremanje u HTML format ili čak EPUB format, no imajte na umu da će sve pretvorbe iza sebe ostaviti dosta dodatnog kôda koji vam može smetati prilikom uređivanja.

Ukoliko čišćenje želite izbjeći, otkrit ćemo vam kako ga je moguće zaobići.

Nažalost, ovaj način uređivanja nosi sa sobom cijenu, a ona je da ćete sve stilove (veličina i boja teksta) te slike koje ste imali postavljene u originalnoj datoteci morati ponovno postaviti u Sigilu.

Aktivnost

Putem ove poveznice preuzmite datoteku u DOC formatu. Otvorite ju i prema gornjim uputama pohranite u filtrirani HTML format.

CARNet Logo

Otvaranje i pohranjivanje datoteka u Sigilu

Datoteka se u Sigilu otvara klikom na izbornik File, a potom na Open ili klikom na ikonu Otvaranje datodeke (otvori, engl. open) iz alatne trake. Nakon spomenute akcije otvara se dijalog u kojem je potrebno odabrati datoteku koju želite otvoriti.

Aktivnost

Pronađite direktorij s datotekom koju ste preuzeli na vaše računalo i kliknite na nju kako biste ju otvorili u Sigilu.


Ukoliko vam Sigil javlja grešku kako ne može otvoriti datoteku tog formata, nije vrijeme za paniku jer već znate što je problem prouzrokovalo. Sigil može otvoriti samo datoteke koje su spremljene u EPUB, HTML i tekstualnom formatu. Dakle, MS Wordovi DOC i DOCX formati nisu podržani. U ovom slučaju vratite se na prethodnu lekciju (Priprema, pozor, sad - formati) i ponovite postupak spremanja datoteke u HTML format.

Kako ste upravo načinili prvu promjenu svog EPUB-a, najbolje je tu promjenu i pohraniti. Iz izbornika File, odaberite opciju Save as i unesite ime vašeg EPUB dokumenta.

Nakon inicijalnog pohranjivanja, preporučuje se često pohranjivati promjene koje ste načinili unutar vaše e-knjige, osobito nakon dodavanja nove datoteke u vašu e-knjigu. To se može načiniti ili kroz izbornik u kojem je potrebno odabrati File-Save opciju ili klikom na ikonu  (pohrani, engl. save).

Kako ne biste sve datoteke morali ponovno uvoziti, kada nastavljate s uređivanjem vaše e-knjige, istu ćete uvesti u Sigil odabirom File-open opcije i klikom na EPUB format vaše e-knjige.

CARNet Logo

Uvoz datoteka e-sadržaja

Ukoliko želite dodati više HTML datoteka u vašu e-knjigu, kliknite desnim klikom na ime repozitorija Text i odaberite opciju Add existing files. Potom izaberite datoteku za prijenos s vašeg računala, a ona će se pojaviti u repozitoriju Text.

CARNet Logo

Pregledavanje i navigacija kroz uvezene datoteke

Vaša datoteka pohranjena je u repozitoriju Text u lijevom dijelu sučelja. Na tom istom mjestu naći će se i preostale datoteke sa sadržajem kada ih dodate u vaš EPUB.

Vašu datoteku trenutno pregledavate u Book view načinu pregleda. To je pregled u kojem je moguće vidjeti kako će vaša e-knjiga u konačnici izgledati.

Drugi način pregleda je Code view, odnosno prikaz HTML kôda datoteke. Način prikaza mijenja se odabirom načina iz alatne trake.

Način prikaza

Kliknete li na ikonicu knjige, pregledavat ćete e-knjigu u Book View načinu pregleda, dok ćete klikom na zagrade pregledavati HTML kôd datoteke.

Kako se u Sigilu sve HTML datoteke nalaze u repozitoriju Text, dvoklikom na njihovo ime u tom repozitoriju otvarate ih u središnjem dijelu ekrana, uređivaču sadržaja. Iznad teksta, u središnjem dijelu sučelja otvorit će se tabovi s imenima datoteka. Klikom na ime taba otvara se željena datoteka, stoga tabove možete koristiti za navigaciju između otvorenih datoteka.

CARNet Logo

Osnovno uređivanje e-knjige pomoću Sigila

Složit ćete se s nama da je najbolji način za upoznavanje novog programa rad u njemu. A kako drukčije naučiti raditi u Sigilu nego napraviti svoju prvu vlastitu e-knjigu? Za vas smo pripremili tekst u Word dokumentu, preuzet s CARNetovog portala za škole o digitalnim udžbenicima. Da ne duljimo, bacimo se na zadatak.

U sljedećem video zapisu pogledajte na koji način u svojoj e-knjizi možete označavati naslove i podnaslove te koje su vam opcije uređivanja teksta i odlomaka dostupne u Sigilu:

Pokaži transkript

Kako bismo započeli s uređivanjem, potrebno je otvoriti e-knjigu klikom na ikonu iz alatne trake. U dijalogu odaberite prikaz HTML stranica, a potom izaberite svoju datoteku s popisa. Započet ćemo s označavanjem naslova.

Kliknite na redak u kojem se nalazi naslov, a potom iz alatne trake izaberite tip naslova. Nazive poglavlja označit ćemo oznakom h1.

Podnaslove ćemo označiti oznakom h2.

Odabirom naslova i klikom na oznaku poništavate uređivanje.

Kao i u drugim uređivačima teksta, tekst je moguće označiti i podebljati opcijom Bold, nakositi opcijom Italic, podvući opcijom Underline, prekrižiti opcijom Strikethrough, a moguće je i dodavanje indeksa kao i eksponenta. Podebljat ćemo prvu rečenicu u odlomku.

Označeni odlomak moguće je poravnati lijevo, centrirati, poravnati desno ili obostrano poravnati. Odlomak je moguće pomaknuti udesno ili ulijevo, a moguće je mijenjati i veličinu slova u rečenici.

Sakrij transkript

Aktivnost

Datoteka koju ste preuzeli u prethodnim lekcijama i pretvorili ju u HTML datoteku, sastoji se samo od neformatiranog tekstualnog sadržaja kojeg je potrebno urediti prema uputama u nastavku:

-naslove Predgovor, Što je e-knjiga, O digitalnim udžbenicima, te Konverzija digitalnog sadržaja oblikujte stilom Heading 1,
-podnaslov Prednosti e-knjige oblikujte stilom Heading 2,
-centrirajte naslove,
-podebljajte prvu rečenicu u prvom poglavlju,
-prvi odlomak prvog poglavlja uvucite udesno,
-pohranite e-knjigu.

CARNet Logo

Uređivanje metapodataka

Metapodaci su skup podataka pomoću kojih opisujete detalje vaše e-knjige (ime e-knjige, autor, jezik, ISBN broj itd.). Dobro uređenim metapodacima pomažate platformi na kojoj je e-knjiga izdana da ispravnije klasificira vašu e-knjigu te na taj način omogući pretragu po raznim kriterijima koji bi mogli biti od koristi vašim budućim čitateljima poput imena autora, imena e-knjige, jezika na kojem je knjiga napisana, formata e-knjige i sl.

U Sigilovom pregledniku repozitorija sigurno ste primijetili content.opf datoteku. U toj su datoteci pohranjeni metapodaci vaše e-knjige. Otvaranjem datoteke možete izravno unijeti i promijeniti metapodatke, no korisnicima s manje iskustva preporučujemo korištenje uređivača metapodataka.

Uređivač metapodataka moguće je otvoriti klikom na navigacijsku ikonu  (uređivač metapodataka, engl. metadata editor) ili kroz izbornik klikom na Tools - Metadata Editor.

Metapodaci su sastavni dio EPUB formata. Postoje tri obavezna metapodatka koja morate unijeti kako biste napravili valjanu e-knjigu:

 • puni naslov e-knjige (title),
 • autor (author),
 • jezik (language).

Pored obaveznih, možete unijeti i neobavezne metapodatke datuma izdavanja e-knjige (Date: Publication), datuma nastanka (Date: Creation), ISBN identifikatora (Identifier) i još oko dvadesetak drugih. Neobavezni atributi dodaju se u tablicu ispod obaveznih atributa klikom na opciju Add Basic i dvoklikom na atribut iz tablice.

U tablici s metapodacima za novoizabrani atribut potrebno je unijeti vrijednost (Value).

Klikom na Add Role opciju moguće je dodati desetke aktivnosti/uloga koje su osobe imale u stvaranju vaše knjige. Ulogu je moguće označiti kao tvorac (Creator) ili suradnik (Contributor) u stupcu Role Type.

Svi se unosi mogu kopirati, izbrisati, unijeti višestruki broj puta i pomaknuti gore ili dolje u tablici. Nakon uređivanja metapodataka poželjno je pohraniti svoju e-knjigu.

Postupak uređivanja metapodataka e-knjige pogledajte u video zapisu:

Pokaži transkript

Kako biste uredili metapodatke vaše e-knjige odaberite opciju Tools, Metadata Editor ili kliknite na ikonu u alatnoj traci. U dijalogu ispunite tri obavezna polja: ime e-knjige, ime autora, način grupiranja i jezik.

Novi atributi dodaju se klikom na Add Basic i odaberiom atributa s liste.

Vrijednosti dodatnih atributa mijenjaju se klikom na polje Value.

Dodatne uloge dodaju se klikom na Add role i njihovim odabirom s popisa.

Redoslijed metapodataka određuje se klikom na strelice za gore i dolje.

Sakrij transkript

Aktivnost

U svoju e-knjigu dodajte obavezne metapodatke:

-ime e-knjige (engl. title): Moja prva e-knjiga,
-autor (engl. author): Ivan Horvat,
-File-As: test,
-jezik (engl. language): Croatian.

Dodajte i dodatni atribut (engl. Add Basic) Date:Creation, te atribut uloge (engl. Add Role) Contributor i postavite ga na vrijednost: Marko Horvat.

CARNet Logo

Dodavanje slika

Osim teksta, u svoju e-knjigu pomoću Sigila možete umetnuti slike, ali i multimedijalne elemente u obliku video zapisa i zvuka.

Nažalost, multimedijski elemenati (video i zvuk) neće se prikazivati u svim EPUB čitačima jer su oni obilježje EPUB3 formata, a većina e-čitača za sada podržava samo stariju verziju EPUB formata u kojem se prikazuju samo tekst i slike.

Za dodavanje bilo koje multimedijske datoteke, kliknite na ikonu Dodavanje slike (umetni datoteku, engl. insert fileu alatnoj traci, a potom u dijalogu koji se otvorio odaberite opciju Other Files kako biste prenijeli datoteku sa svog računala u Sigilov repozitorij. Datoteka se po preuzimanju automatski raspoređuje u prikladan direktorij (Images, Audio, Video). Ovim postupkom vaše se datoteke nalaze u repozitorijima što znači da su dostupne za korištenje, no one se još uvijek ne nalaze u vašoj e-knjizi.

Kako biste dodali sliku u e-knjigu, pokazivačem miša odaberite mjesto na koje želite umetnuti sliku, a potom ponovno kliknite na ikonu Dodavanje slike (umetni datoteku, engl. insert file). U dijalogu odaberite sliku koju želite umetnuti u e-knjigu. Možete primjetiti kako je u dijalogu moguće filtrirati elemente po tipu podataka u lijevom izborniku. Također možete upisati i početak imena datoteke koju tražite kako biste suzili potencijalni izbor datoteka za umetanje. Veličinu (Thumbnail) prikaza slike regulirate pritiskom na ikone Povečanje i smanjenje (veličina minijature, engl. thumbnail size).

U video zapisu pogledajte postupak dodavanja slike u e-knjigu:

Pokaži transkript

Kako biste dodali sliku u svoju e-knjigu, najprije odaberite mjesto u tekstu na kojem će vaša slika biti smještena. Potom kliknite na ikonu Insert file. Za prenošenje slike sa svog računala odaberite opciju Other files. U dijalogu odaberite željenu sliku. Sliku poravnajte po želji. Slika je automatski dodana u repozitorij slika. Slike se u repozitorij mogu dodati i desnim klikom na njegovo ime i odabirom opcije Add existing files.

Sakrij transkript

U Sigilu nije moguće urediti sliku, no on vam dopušta korištenje drugih programa kako biste uredili sliku iako je ona već dodana u e-knjigu. Kako biste to učinili, kliknite na umetnutu sliku desnim klikom te odaberite opciju Open With i nakon toga odaberite program za uređivanje. Pohranite izmijenjenu sliku i zatvorite program za uređivanje slike, a Sigil će automatski napraviti novu promjenu u e-knjizi.

Aktivnost

Preuzmite sliku putem ove poveznice i dodajte je na kraj lekcije Što je e-knjiga.

CARNet Logo

Dodavanje multimedije

Premda je Sigil uređivač EPUB 2 sadržaja, u svoju e-knjigu možete umetnuti audio ili video datoteku. 

U sljedećim lekcijama pokazat ćemo vam smjernice za njihovo dodavanje u vašu e-knjigu.

Nažalost, EPUB 3 čitači sadržaja još uvijek nisu učestali, odnosno većina e-čitača još uvijek ne podržava prikaz EPUB 3 sadržaja. Neki e-čitači pak podržavaju prikaz nekih elemenata EPUB 3 formata.

Što se događa otvaranjem EPUB 3 sadržaja u EPUB 2 e-čitaču? Ovisno o e-čitaču na mjestu multimedije ostaje ili prazan prostor ili se takav sadržaj uopće ni ne pojavi.

S jednim EPUB 3 čitačem već smo se upoznali u okviru ovog tečaja. Riječ je o Readiumu pomoću kojeg ćemo vam detaljnije pokazati kako pregledavati multimedijalni odnosno EPUB 3 sadržaj. 

CARNet Logo

Dodavanje audio datoteka

U ovoj lekciji opisat ćemo postupak dodavanja audio datoteka u e-knjigu.

Najprije u uređivaču sadržaja kursom miša kliknite na mjesto u sadržaju na koje želite umetnuti audio datoteku.

Za dodavanje audio datoteke u svoje poglavlje odaberite opciju za umetanje datoteka Insert file s alatne trake.

Za prijenos datoteke sa svog računala odaberite opciju Other files.

Učitavanje datoteke s računala

Potom pronađite datoteku na svom računalu i prenesite ju u Sigil.

Umetnuta audio datoteka

Datoteka koju ste prenijeli automatski se dodaje u repozitorij Audio. U uređivaču sadržaja na mjestu umetanja datoteke stoji ime dodane datoteke. Nemojte brisati ime datoteke jer će se na tom mjestu prikazivati player audio sadržaja pri pregledu sadržaja u e-čitaču.

Iako je dodavanje datoteke završeno, načinite i posljednju provjeru - hrabro zavirite u HTML kod. Odaberite prikaz sadržaja u obliku HTML koda  (detaljnije o ovom načinu prikaza proučite u lekciji Napredno uređivanje e-knjige) i provjerite da li se na mjestu dodavanja audio datoteke nalazi kod sljedećeg oblika:

<audio controls="controls" 
src="../Audio/Apple%20iBooks%20Author%20official%20Tour.mp3">
Apple iBooks Author official Tour
</audio>

HTML za umetanje audio datoteke

Proanalizirajmo kôd zajedno:

 • sadržaj mora biti definiran unutar tagova <audio> </audio>
 • atribut controls automatski će u e-čitaču postaviti player pomoću kojeg će te moći kontrolirati prikaz sadržaja
 • atribut src označava lokaciju s koje se čita audio datoteka. U svom slučaju ona se čita iz repozitorija Audio. Oznaka %20 je HTML vrijednost razmaka koji se pojavljuje između riječi
 • nakon atributa src moguće je definirati tekst koji će se prikazivati u uređivaču sadržaja

Ako se kôd prikazuje ispravno, uspješno ste dodali audio datoteku. Ispravnost prikaza provjerit ćemo u e-čitaču.

CARNet Logo

Dodavanje videa

Postupak za dodavanje videa isti je kao i za dodavanje audia.

Naravno, HTML kôd bit će nešto drukčiji nakon što dodate video. No, primjećujete da su i ovdje razlike minimalne - video datoteka definirana je unutar taga video, a ostali su atributi identični onima za dodavanje audio datoteke.

<video controls="controls" 
src="../Audio/Apple%20iBooks%20Author%20official%20Tour.mp3">
Apple iBooks Author official Tour
</video>

Osim s računala, u e-knjigu moguće je ugraditi i video sa servisa YouTube.

Sa YouTube stranice kopirajte kôd za ugradnju (engl. embed) videa na HTML stranicu. Kod će te pronaći tako da ispod naslova videa odaberete opciju Share, a potom karticu Embed.  

Embed s YouTube-a

<iframe width="420" height="315" 
src="//www.youtube.com/embed/0RMNDgJkSEI" 
frameborder="0" allowfullscreen>
</iframe>

Potom otvorite kodni prikaz stranice u Sigilu  i zalijepite kôd na željeno mjesto prikaza.

Ispravnost prikaza sadržaja nažalost još uvijek ne možete provjeriti u Sigilu, već tek u e-čitaču, no ako ste slijedili ove smjernice vjerujemo da će rezultat biti uspješan.

Ponovno bismo vam skrenuli pažnju da je pri dodavanju audia i videa dobro zaviriti u HTML kod i provjeriti da li se kod ispravno prikazuje. Naime, Sigil se ponekad ponaša svojeglavo i, iako ste uspješno dodali datoteku u Sigil, ona se neće ispravno prikazivati. 

Na slici ispod prikazan je jedan takav primjer. Ovakva situacija nastala je kada smo pokušali umetnuti video odmah ispod audio datoteke. Naime, željeli smo postaviti mali razmak između te dvije datoteke što smo nastojali postići pritiskom na ENTER dva puta u uređivaču teksta kao na slici ispod.

 Rezultat je sljedeći kod:

Primjećujete da je audio na vrhu dodan ispravno, no sa svakim pritiskom ENTER-a dodan je identičan audio na još dva mjesta što u konačnici rezultira nemogućnošću prikaza videa.

Dovoljno je jednostavno izbrisati suvišan kod i ostaviti samo željene tagove:

Uočavate da smo za prazan red postavili dvije HTML oznake za prazan red <br />.

CARNet Logo

Ne sudi knjigu po koricama

Znamo da se knjigu ne sudi po koricama, no atraktivnom naslovnicom privući ćete dodatnu pažnju.

Kako biste postavili naslovnicu, dovoljno je odabrati sliku koju biste voljeli postaviti kao naslovnicu, a Sigil će se samostalno pobrinuti da se izabrana slika pojavljuje na početku e-knjige.

Slika se postavlja odabirom opcije u izborniku ToolsAdd cover. Sliku naslovnice možete izabrati iz Sigilovih repozitorija ukoliko ste ju već ranije u njih prenijeli ili ju možete prenijeti sa svog računala klikom na opciju Other files.

Po odabiru slike, u repozitoriju Text stvorit će se stranica cover.xhtml datoteka u kojoj je naslovnicu moguće pregledati.

Napominjemo da je sliku za naslovnicu potrebno pripremiti u nekom od programa za obradu slika jer u Sigil nisu ugrađeni takvi alati. Također pripazite da po naslovnici u Sigilu nećete moći pisati stoga i tekstualne elemente naslovnice morate pripremiti u nekom drugom grafičkom programu.

Postupak postavljanja naslovnice pogledajte u video zapisu:

Pokaži transkript

Za dodavanje naslovnice iz izbornika Tools odaberite Add Cover. Klikom na Other files prenesite sliku naslovnice sa svog osobnog računala. Sigil automatski stvara stranicu cover.xtml u repozitoriju Text, a sliku naslovnice stavlja u repozitorij slika.

Sakrij transkript

Aktivnost

Preuzmite dizajn naslovnice naše e-knjige putem ove poveznice. Dodajte naslovnicu u e-knjigu prateći upute opisane u ovoj lekciji.

CARNet Logo

Rastavljanje knjige na poglavlja

Vaša e-knjiga može se sastojati od jedne velike HTML stranice ili više manjih HTML stranica od kojih svaka sadržava dio e-knjige. U e-knjizi preporučuje se svako „glavno“ poglavlje postaviti u jednu HTML stranicu. Na taj način omogućuje se lakše čitanje i uređivanje e-knjige.

U video zapisu ispod prikazano je kako razlomiti jednu HTML stranicu na više manjih stranica, odnosno poglavlja.

Pokaži transkript

Kako biste rastavili e-knjigu na više poglavlja postavite pokazivač miša ispred naslova za kojeg biste voljeli da se pojavi u novom poglavlju. Iz izbornika Insert izaberite opciju Split Marker. Marker se može postaviti i istovremenim pritiskom tipki CTRL, ALT I ENTER na tipkovnici. Nakon postavljanja markera, iz izbornika Edit, izaberite opciju Split at Markers. Novonastalim stranicama odnosno poglavljima moguće je pristupiti preko preglednika poglavlja e-knjige. Poglavlje je moguće preimenovati desnim klikom na ime stranice i klikom na opciju Rename.

Sakrij transkript

Aktivnost

Prema uputama koje ste dobili u video zapisu, rastavite svoju e-knjigu na poglavlja tako da je svaki glavni naslov početak novog poglavlja. Desnim klikom na ime novog poglavlja u repozitoriju Text odaberite opciju preimenovanja poglavlja (engl. Rename) i dodijelite poglavlju novo ime.

CARNet Logo

Spajanje poglavlja

U videozapisu pogledajte kako spojiti nekoliko manjih stranica u jednu veću HTML stranicu:

Pokaži transkript

Kako biste spojili dva poglavlja u jedno, držeći tipku CTRL na tipkovnici, lijevim klikom odaberite poglavlja koja želite spojiti. Na neko od odabranih poglavlja kliknite desnim klikom i odaberite opciju Merge. Poglavlja će se spojiti u jednu datoteku i to onu koja je u hijerarhiji bila bliže vrhu.

Sakrij transkript

CARNet Logo

Tablica sadržaja

Tablica sadržaja (engl. table of contents, TOC) je prikaz sadržaja po imenima poglavlja. U EPUB formatu, tablica sadržaja pored navedene ima još i funkciju navigacije te služi kao izbornik u kojem je putem poveznica moguće odabrati željena poglavlja.

Ovisno o pregledniku EPUB sadržaja, tablica sadržaja nalazi se pored teksta i sadrži linkove na imena svih poglavlja i potpoglavlja u e-knjizi. Time se omogućuje jednostavna navigacija kroz vašu e-knjigu, neovisno o poglavlju kojeg čitatelj trenutno čita.

Preglednik tablice sadržaja u sučelju

Ukoliko preglednik tablice sadržaja nije uključen u sučelju (najčešće se nalazi u desnoj strani prozora), možete ga otvoriti odabirom opcije ViewTable of contents. Dvoklikom na ime poglavlja u tablici sadržaja možete otvoriti tu datoteku.

Dodavanje tablice sadržaja pogledajte u video zapisu:

Pokaži transkript

Za dodavanje tablice sadržaja, u izborniku Tools odaberite opciju Table of Contents, Generate table of contents. Isključite opciju kojom se prikazuju samo naslovi uvršteni u tablicu sadržaja. Iz popisa naslova odaberite koji će se naslovi prikazivati u tablici sadržaja. Naslove je moguće i preimenovati ili im promijeniti razinu prikaza. Klikom na OK generirat će se tablica sadržaja u desnom stupcu Sigila. Tablicu sadržaja moguće je koristiti za navigaciju. Dvoklik na ime poglavlja u tablici sadržaja otvorit će pripadajuću datoteku.

Sakrij transkript

Kako izraditi tablicu sadržaja?

Sve što trebate učiniti kako biste u Sigilu napravili tablicu sadržaja je, kao i kod izrade tablice sadržaja u Wordu, sve naslove označiti prikladnim stilom. To se postiže označavanjem naslova mišom i odabirom opcije Heading 1, 2, 3 iz izbornika. Na primjer, naslov poglavlja označit ćete kao Heading 1, njegovo podpoglavlje označit ćete kao Heading 2 itd.

Potom u donjem desnom uglu programa kliknete na opciju Generate TOC from headings.

Kvačicom pored imena poglavlja označavate koja poglavlja želite staviti u tablicu sadržaja.

Klikom na opciju OK vaša se tablica sadržaja pohranjuje i prikazuje u desnom stupcu glavnog ekrana. Tablica sadržaja spremljena je u datoteci toc.ncx kojoj možete pristupiti putem lijevog izbornika glavnog ekrana. U uređivanje datoteke toc.ncx mogu se upustiti napredni korisnici koji poznaju XML format u kojem je spremljena datoteka.

Aktivnost

Izradite tablicu sadržaja za vašu e-knjigu.

CARNet Logo

Reference (postavljanje poveznica)

Kada u knjizi naiđete na referencu, ona vas vodi na određenu stranicu knjige u kojoj ćete pronaći željenu informaciju. Često vas referenca vodi i na kraj knjige, a ponekad vam se čini da potraga za određenom stranicom traje predugo. S e-knjigom, listanje je prošlost.

Naime, EPUB format omogućuje vam dodavanje poveznica na određene dijelove vaše e-knjige na koje želite preusmjeriti čitatelja.

U sljedećem video zapisu pogledajte kako dodati poveznice u svoju e-knjigu:

Pokaži transkript

Dio teksta na koji želite preusmjeriti tekst poveznicom, potrebno je označiti identifikatorom. Identifikator je jedinstveno ime dijela teksta na koji se želimo referencirati. Mišem označite dio teksta i u alatnoj traci kliknite na ikonu Insert ID (sidro). Unesite naziv identifikatora. U jednoj datoteci ne smiju se koristiti dva identična identifikatora. U datoteci u kojoj želite postaviti poveznicu, odaberite željeni dio teksta, a potom kliknite na ikonu Insert Link. Iz dijaloga odaberite identifikator na koji želite preusmjeriti tekst s ove poveznice i odaberite opciju OK.

Sakrij transkript

Za uređivanje poveznice, dovoljno je kliknuti na tekst poveznice i odabrati ikonu, te promijeniti poveznicu.

Aktivnost

U vašoj e-knjizi na naslov Što je e-knjiga postavite identifikator naziva „e-knjiga“. Postavite referencu s riječi e-knjiga (prva rečenica u poglavlju O digitalnim udžbenicima) na naslov Što je e-knjiga.

CARNet Logo

Ispravljanje pravopisnih pogrešaka

Kada uređujete tekst u svom uređivaču teksta (npr. Microsoft Wordu), program vam najčešće odmah javlja da ste napravili pravopisnu pogrešku tako da podcrta riječ za koju pretpostavlja da je pogrešno napisana.

Pogledate li svoj sadržaj u Sigilu, možda ćete pomisliti kako Sigil ne ispravlja vaše pravopisne pogreške. No, kada promijenite prikaz e-knjige iz Book View u Code View, vidjet ćete kako je velik dio vašeg teksta označen kao pravopisno netočan.

Nažalost, Sigil u sebi još nema ugrađenu pravopisnu provjeru za hrvatski jezik, već samo za engleski jezik. Iz tog razloga Sigil misli da su sve vaše riječi pogrešno napisane.

No, problem se lako rješava na način da za pravopisnu provjeru iskoristite svoj uređivač teksta poput Microsoft Worda, a potom samo kopirate gotovi tekst u Sigil. Postoje i online alati za provjeru pravopisa, a jedan od njih je i Hacheck (http://hacheck.tel.fer.hr/).

Ukoliko pišete tekst na engleskom jeziku, Sigil možete iskoristiti za provjeru pravopisnih pogrešaka. Da biste to napravili, kliknite na ikonu pravopis (pravopisna provjera, engl. spellcheck) u alatnoj traci.

U dijalogu kao što je prikazano na slici, kliknite na ime riječi za koju Sigil misli da je pogrešno napisana, a potom iz izbornika desno odaberite opciju zanemarivanja opomene (ignore), dodavanje riječi u Sigilov rječnik (Add to dictionary) ili za promjenu riječi u neku koja se već nalazi u Sigilovom rječniku (Change Selected Word To).

Filteri

CARNet Logo

Validacija e-knjige

Vaša e-knjiga je gotovo spremna za izdavanje. Sve što trebamo napraviti na kraju je provjeriti postoje li u vašoj e-knjizi greške zbog kojih bi se ona neispravno prikazivala u čitačima e-knjiga. Opisani postupak naziva se validacija.

Validaciju započinjete klikom na ikonu validacija (validacija, engl. validate EPUB with Flightcrew) u alatnoj traci.

U tablici s popisom grešaka, roze linije označavaju greške koje je potrebno ukloniti, dok žute linije predstavljaju upozorenja koja je poželjno, no nije nužno, ukloniti.

Dvoklikom na tekst pogreške, automatski se otvara datoteka s pokazivačem miša na liniji u kojoj se pogreška nalazi, a iz teksta pogreške pročitajte kako ju riješiti.

Nakon uklanjanja svih pogrešaka, na ekranu se prikazuje obavijest da su problemi s uređivanjem uklonjeni.

Poruka

CARNet Logo

Napredno uređivanje e-knjige (Code View)

Našu e-knjigu dosad smo promatrali u Book View načinu prikaza. Book View je takav način prikaza e-knjige koji nam pokazuje na koji će se način e-knjiga prikazivati u e-čitačima. Takav vam pregled omogućuje WYSIWYG (engl. What You See Is What You Get) uređivač sadržaja.

No, morate znati da je vaš e-sadržaj kada ga pohranite u EPUB formatu zapravo spremljen u HTML datoteku. HTML je programski jezik kojim se definira izgled web stranice, odnosno vaše e-knjige. HTML se sastoji od atributa koji govore e-čitačima kako prikazati vašu e-knjigu.

U Sigilu je moguće pregledati i promijeniti HTML kôd vaše e-knjige. Zato je potrebno prebaciti se u Code View način prikaza, što obavljamo klikom na ikonu HTML prikaz (Code View) u alatnoj traci.

Naravno, moguće je vratiti se na prethodni prikaz u bilo kojem trenutku klikom na Book View ikonu Book prikaz.

Book prikazHTML prikaz

Iako na prvi pogled HTML kôd izgleda zbunjujuće, vrijedi utrošiti malo vremena u njegovo proučavanje kako biste vidjeli zašto je uopće e-sadržaj formatiran na način na koji želimo. Možda ćete nakon malo vježbe i sami početi mijenjati HTML kôd kako bi vaša e-knjiga izgledala još primamljivije. U ovom tečaju nećemo se baviti učenjem HTML-a, no dat ćemo vam početni uvod kako biste se mogli snaći s uređivanjem teksta.

HTML jezik sastoji se od oznaka i atributa koje pridajemo tim oznakama. Čemu služe oznake? Oznake kazuju e-čitačima na koji način prikazati vaš sadržaj.

Početak oznake nalazi se u zagradama ovakvog oblika <primjer>. Kraj oznake označava se sa </primjer>.

Svaka HTML datoteka obavezno se sastoji od tri oznake: <html>, <head> i <body> (i pripajućih zatvarajućih oznaka). <html> oznaka definira početak i kraj vašeg HTML dokumenta, unutar <head> oznake prikazuju se podaci o zaglavlju, a unutar <body> oznake nalazi se vaš e-sadržaj.

Podatke unutar <head> oznaka dobivate uređivanjem metapodataka kroz uređivač metapodataka, tako da možete preskočiti cijeli dio koda do <body> oznake jer tu počinje vaš tekst. Možete vidjeti da se cijeli tekst koji ste napisali u Book View načinu pregleda prikazuje i ovdje samo je okružen raznim oznakama koje govore e-čitaču kako da prikaže taj dio teksta.

Između <body> oznaka najčešće možete primijetiti oznake <p> i <h1>, <h2>.

Oznaka <h(broj)> označava da je riječ o naslovu. Možete postaviti naslove veličina od 1 do 6, pri čemu je najveći naslov veličine 1, a najmanji veličine 6. Na primjer, za glavni naslov vaš kôd izgleda ovako:

<h1> Ovo je naslov </h1>

<h2> Ovo je podnaslov </h2>

Oznaka <p> govori vašem e-čitaču da je riječ o paragrafu teksta.

<p> Ovo je paragraf. </p>

Aktivnost

Napomena: Ovu aktivnost ne radimo u našoj e-knjizi već je preporuka da ih izvodite u novom Sigilovom prozoru.

U Book View načinu prikaza napišite tekst kao na slici i oblikujte ga naslovima od Heading 1 do Heading 3.

zadatak 10

Promijenite prikaz u Code View i analizirajte dobiveni HTML kod.

z10


U kôdu vaše e-knjige učestale su i oznake <span>. Oznake <span> koriste se za oblikovanje manjih blokova teksta koje želite oblikovati na drugačiji način od ostatke e-knjige.

Aktivnost

Napomena: Ovu aktivnost ne radimo u našoj e-knjizi već je preporuka da ih izvodite u novom Sigilovom prozoru. 

Obojite riječ naslov plavom bojim i uokvirite ju.

Pomoć: U Code View načinu prikaza unesite ovaj kod:

CARNet Logo