Uppgifter och aktiviteter

Site: CARNET Loomen LMS
Course: AMORES reviderade läromedel för lärare som använder interaktiva IKT-verktyg i undervisningen av nationell och europeisk litteratur - slutlig version - SE
Book: Uppgifter och aktiviteter
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 August 2022, 2:29 AM

Description

This book is a user guide of sorts to the topic of using videos. Teachers (course participants) will find information and instructions on the activities/tasks they need to work through, and in what time frame.

1. Lite bakgrund om användningen av video inom utbildning

Frasen "användning av video i utbildningen" har utvidgats under de senaste decennierna och innefattar ett brett utbud av verktyg och tekniker.

Som en introduktion till ämnet, läs följande två artiklar - dessa beskriver effekterna av video i utbildning, och listar några sätt hur man använder video i klassrummet. Videon i slutet av sidan är särskilt intressant och belyser vad vi försöker göra i AMORES.

Det finns otaliga artiklar som behandlar detta ämne och dessa är inte tänkta att ge en helhetsbild, men få igång er och ge några idéer som kan hänvisas till i följande verksamheter, om det behövs.

 

2. Videoverktyg

Kom ihåg att när ni la upp videor på er skola, bad vi er att säga vilket videoverktyg ni helst använder.

Tack vare alla er som svarade kunde vi se att de flesta valde Moviemaker, och det andra favoritalternativet är iMovie. Ett verktyg som inte var på listan nämndes också - de danska lärarna använder MovieCut.

Här följer korta handledningar för de videoverktyg som anges i valet av aktiviteter, så att ni kan få en glimt av hur lätta eller komplicerade de är att använda om ni inte har haft så mycket erfarenhet av dem innan, eller vill utforska alternativ för klassen.

3. Diskussion

Ett forum har inrättats där ni kan diskutera de olika verktygen för att skapa videor och notera fördelar / nackdelar för just er undervisningssituation. Detta kan vara särskilt användbart för kollegor som överväger alternativ till verktyget de för närvarande använder.

Vi vill gärna höra från er vad era erfarenheter är av de verktyg som visade sig vara mest populära i vår kursundersökning - Movie Maker och iMovie, liksom MovieCut.

Vi skulle också vilja höra vad ni tycker om att använda video för att utbilda elever genom att svara på frågorna i ”Video talk”- forumet.

4. Skapa en video

Under genomförandefasen av projektet är det definitivt eleverna som kommer att göra det mesta av arbetet med att skapa videoklipp, men ett av kursmålen är att se till att lärare kan använda videoredigeringsprogram tillräckligt för att vägleda sina elever när det gäller inspelning , redigerung och produktion av korta videoklipp.

Under de följande två veckorna skulle vi vilja att ni skapar er egen video. Några av er har arbetat med eleverna för att göra filmer där ni presenterar era skolor, men i andra fall har eleverna arbetat på egen hand eller med filmer som inte var gjorda speciellt för AMORES.

Videon kan ha vilket ämne ni vill och eleverna kan också vara inblandade, men redigeringen bör göras av er. Ni kan naturligtvis samarbeta med era kollegor. Om ni känner att ni redan har tillräcklig erfarenhet med, säg, Movie Maker, kan ni försöka använda ett annat verktyg.

5. Vad kommer ni att göra under lektionerna?

Beskriv i er blogg hur ni ska använda video i klassrummet när genomförandefasen av AMORES startar. Ni behöver inte gå in på så många tekniska detaljer, men ni ska dela med er till era kollegor hur ni tänker använda video för att lära ut om nationell litteratur.

Använd AMORES blogg för detta.