Videokonferensresurser

Site: CARNET Loomen LMS
Course: AMORES reviderade läromedel för lärare som använder interaktiva IKT-verktyg i undervisningen av nationell och europeisk litteratur - slutlig version - SE
Book: Videokonferensresurser
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 16 August 2022, 12:37 AM

Description

.

1. Videokonferenser, hur-gör-man?

Här hittar ni några resurser som hjälper er att ta del i en lyckad videokonferens. Vi är mycket lyckligt lottade att åtminstone en av lärarna i AMORES har lång erfarenhet av att organisera och delta i videokonferenser (VK). Suzana Delic har haft vänligheten att låta oss ta del av utdrag från ett par av de många presentationer hon har gett i ämnet - tack, Suzana! smile

Suzana förklarar varför videokonferenser kan användas i utbildning, vilken typ av utrustning man behöver, och vikten av förberedelse - med konkreta exempel på vad förberedelse innebär för både lärare och elever. Det finns också några exempel på videokonferenser hon och hennes elever har deltagit i under de senaste åren.

Här är hennes guide till videokonferenser i skolan.

2. Ställa in utrustningen

Här är en kort video om hur man kan ställa i ordning i klassrummet för en videokonferens. Den innehåller praktiska tips som hur man placerar kameran, och visar på saker som man kanske bör kolla innan man börjar (belysning, tidszoner, etc.), liksom vad man ska se upp med under själva konferensen.

Den är avsedd för företagare, men vi tror att ni kommer att märka att de flesta av de tips som ges är tillämpliga på i princip alla videokonferenser.

3. Idéer om hur man använder VK i klassrummet

Ni har förmodligen redan ett flertal idéer om hur man ska använda videokonferenser inom AMORES.

Trots det kanske ni vill ta en titt på följande länkar för att få lite mer inspiration.

Denna artikel talar om olika sätt man kan använda videokonferenser i klassrummet. Några av de kategorier som omfattas talar om hur man tar kontakt med experter, går på virtuella studiebesök och jobbar med samverkan.

Den här artikeln har en lista över mer specifika förslag på hur man kan använda videokonferenser i undervisningen. Att dela digitala alster för att främja en kärlek till läsning bör läggas till i denna lista! Skype är verktyget omtalat i artikeln, men det gäller för de flesta av verksamheterna inom videokonferenser i allmänhet.

Slutligen, för dem som undrar vad skillnaderna mellan ett webbseminarium och en videokonferens är, finns svaren i den här artikeln.

4. AMORES blogg

Eftersom detta är den sista fråga som online-kursen täcker, kan det vara bra att luta sig tillbaka och reflektera över de idéer som ni har haft under kursens gång.

Ni kanske har kommit fram till några konkreta idéer om hur man ska använda den teknologi vi diskuterat inom undervisningen av den nationella litteraturen. Ni kanske har insett att ni har specifika funderingar. Det kan finnas frågor som ni skulle vilja fråga er själva eller andra lärare som deltar i AMORES, men inte är säker på i vilket forum dessa bör läggas in.

Var snälla och använd AMARES blogg om ni bestämmer er för att reflektera generellt över kursen.