Videokonferensresurser

1. Videokonferenser, hur-gör-man?

Här hittar ni några resurser som hjälper er att ta del i en lyckad videokonferens. Vi är mycket lyckligt lottade att åtminstone en av lärarna i AMORES har lång erfarenhet av att organisera och delta i videokonferenser (VK). Suzana Delic har haft vänligheten att låta oss ta del av utdrag från ett par av de många presentationer hon har gett i ämnet - tack, Suzana! smile

Suzana förklarar varför videokonferenser kan användas i utbildning, vilken typ av utrustning man behöver, och vikten av förberedelse - med konkreta exempel på vad förberedelse innebär för både lärare och elever. Det finns också några exempel på videokonferenser hon och hennes elever har deltagit i under de senaste åren.

Här är hennes guide till videokonferenser i skolan.