Opgaver og aktiviteter

1. Lidt om baggrunden for anvendelsen af video indenfor uddannelse

Frasen "at anvende af video i uddannelsen" er udviklet i det seneste 10- år indbefatter ett bredt udbud af værktøj og teknikker.

Som en introduktion till emnet, læs følgivende to artikler - de beskriver effekterne af video i uddannelsen, og oplister nogle måder hvorpå man anvender video i klasserummet. Videoen sidst på siden er specielt  interessant og belyser hhvad vi linker til i AMORES.

Der findes utallige artikler som behandler dette emne og er ikke tænkt til at give et helhedsbillede, men til at få dig igang og give dig nogle idéer der kan bruges i de følgende aktiviteter, hvis det er nødvendigt.