Hrvatska-obilježja i susjedne zemlje

Republika Hrvatska naša je domovina. Kao i svaka zemlja u svijetu, tako  i naša država ima svoje simbole. Simboli naše domovine su: himna (Lijepa naša domovino), grb i zastava.

 HIMNA- Lijepa naša domovino (tekst je napisao Antun Mihanović, a uglazbio Josip Runjanin). 

Riječi himne:
Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!

Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!

Teci Dravo, Savo teci,
Nit' ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!  (

)

ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zastava se sastoji od tri vodoravna polja (crvenog,bijelog i plavog), a u sredini zastave je grb.

GRB REPUBLIKZastava Republike HrvatskeE HRVATSKE

Grb Republike Hrvatske sastoji se od 25 polja, od toga je 13polja crvenih, a 12 bijelih. Iznad polja nalazi se kruna u kojoj je smjšteno pet povijesni grbova naše domovine. Grb se ističe u svim prostorijama državnih ustanova (škole, bolnice, hoteli, restorani i sl.). 

 

Grb Republike Hrvatske

 

Osim grba, himne i zastave Republika Hrvatska je prepoznatljiva i po drugim obilježjima u svijetu. Republika Hrvatska ima svoj novac, hrvatsku kunu, a manja vrijednost od jedne kune imaju lipe. Hravtski građani pri odlasku u drugu zemlju ili pri dolasku u Hrvatsku trebaju pokazati putovnicu koja na sebi ima grb Republike Hrvatske. I još jedan od simbola tj. simbol Domovinskog rata jest i vodotoranj Putovnicakoji se nalazi u Vukovaru. 

Hrvatske kune

1. Obilježja Republike Hrvatske

Republika Hrvatska naša je domovina te kao i svaka druga država, ima svoje državne simbole koji su prepoznatljivi po cijelome svijetu. Simobli Republike Hrvatske su grb, zastava i himna. Osim ta tri osnovna simbola Hrvatska je u prpeoznatljiva još po simbolu Domovinskog rata-vodotornju u Vukovaru te po svom novcu, hrvatskoj kuni.

ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri vodoravna polja koja su crvene, bijele i plave boje, a u sredini se nalazi grb. 

Zastava Republike Hrvatske

GRB REPUBLIKE HRVATSKE

Grb ima oblik štita. Sastoji se od 25 polja, a od toga ima 13crvenih i 12 bijelih polja. Iznad polja nalazi se kruna u kojoj je smješteno pet povijesnih grbova naše domovine. Svaki grb ima svoje značenje. Grbovi unutar krune

Grb Republike Hrvatske

HIMNA REPUBLIKE HRVATSKE

Himna je svečana pjesma. Izvodi se na važnim državnim svečanostima te na važnim priredbama i sportskim događanjima. Himna Republike Hrvatske zove se LIJEPA NAŠA DOMOVINA. Napisao ju je Antun Mihanović, a uglazbio Josip Runjanin. 

Tekst himne: 

Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!

Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!

Teci Dravo, Savo teci,
Nit' ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije! 

Nacionalna valuta u Republici Hrvatskoj je kuna, a manja vrijednost od jedne kune je lipa. Također, hrvatski građani pri odlasku u drugu zemlju ili ulasku u Republiku Hrvatsku trebaju pokazati svoju putovnicu.