Definicija i karakteristike operacijskih sustava

1. Definicija operacijskih sustava

Operacijski sustav je skup programa koji povezuju i objedinjuju sve sklopovske dijelove računala i omogućuju njihovu djelotvornu uporabu. To je program koji se prvi pokreće pri uključenju računala i njegova jezgra ostaje cijelo vrijeme u memoriji računala upravljajući radom računala.

Operacijski sustav je jedini obavezan program na svakom računalu! Poznatiji operacijski sustavi su: MS DOS, Linux, Unix, MS Windows

Korisničko sučelje

Dio operacijskog sustava zadužen za komunikaciju s korisnikom zove se korisničko sučelje.

Korisničko sučelje može biti znakovno (na starijim računalima – MS DOS) ili grafičko (u novijim operacijskim sustavima, npr. MS Windows).

U znakovnom korisničkom sučelju komunikacija između korisnika i računala odvija se isključivo slovima i brojevima. Korisnik naredbe unosi pomoću tipkovnice, a računalo rezultate prikazuje ispisom teksta ili brojeva.

Znakovno korisničko sučelje

Slika 1: Znakovno korisničko sučelje

U grafičkom korisničkom sučelju (GUI - Graphical user interface) računalo osim s pomoću slova i brojeva predaje korisniku poruke pomoću sličica koje se zovu IKONE. Ikone likovno opisuju i podsjećaju na predočenu akciju ili objekt s kojim korisnik može rukovati.

Grafičko korisničko sučelje

Slika 2: Grafičko korisničko sučelje