Rad s mapama i datotekama

1. Uvod

Podaci se spremaju na jednu od vanjskih memorija, gdje su organizirani u DATOTEKE koje su spremljene u MAPE.
Svrha takve organizacije je lakši i brži pristup podacima. Organizacija mapa na disku je hijerarhijska.

Primjer organizacije mapa na disku:

Hijerarhijska struktura mapa
Slika 1: Hijerarhijska struktura mapa

Bijeli trokutić ispred sličice mape u hijerarhijskoj strukturi znači da se određeni dio stabla može otvoriti (da mapa ima podmapa). Crni trokutić znači da se određena grana stabla može zatvoriti da stablo ne postane nepregledno. Ukoliko ispred mape nema trokutića, ta mapa ne sadrži podmape.