Povezivanje računala

1. Uvod

Računalnu mrežu čine dva ili više računala koja su povezana i mogu razmjenjivati podatke. Prednosti umrežavanja računala su velike: od bržeg i jednostavnijeg prenošenja programa i dokumenata, do dijeljenja uređaja (na primjer, pisača).

Mreže prema udaljenosti između računala dijelimo u dvije velike skupine:

  • - Lokalne mreže (LAN - Local Area Network) - najčešće na razini jedne ustanove, kuće ili zgrade
  • - Rasprostranjene mreže (WAN - Wide Area Network) - mreža u kojoj su računala udaljena i tisućama kilometara. Najpoznatija WAN mreža je INTERNET - globalna računalna mreža sastavljena od manjih mreža koje čine cjelinu.

Brzina prijenosa podataka mrežom mjeri se u megabitima u sekundi (Mbps).

Količina podataka koja može proći kroz neki medij za prijenos podataka u jedinici vremena (bandwidth), mjeri se u bitovima u sekundi (bits per second – bps).

Propusnost (throughput) predstavlja realnu količinu prenesenih podataka u jedinici vremena i često je manja od bandwidtha.