Brojevni sustavi

1. Binarni, oktalni i heksadekadski brojevni sustav

1.1. Pretvorba dekadskog broja u broj u nekoj drugoj bazi

Pretvorba dekadskog broja u broj u nekoj drugoj bazi odvija se prema sljedećem pravilu:

  • Dekadski broj dijeli se s bazom.
  • Postupak se ponavlja sa svakim kvocijentom sve dok se ne dobije kvocijent 0.
  • Prilikom svakog dijeljenja nastaju ostaci (od 0 do b-1, gdje je b baza).
  • Zapisivanjem ostataka od posljednjeg prema prvom dobije se zapis dekadskog broja u traženoj bazi.

Primjer:

Pretvorba dekadskog broja u binarni, oktalni i heksadekadski

Napomena:

Pretvorba dekadskog broja u oktalni ili heksadekadski jednostavnija je preko binarnog brojevnog sustava.