Brojevni sustavi

1. Binarni, oktalni i heksadekadski brojevni sustav

1.2. Pretvorba broja u odabranoj bazi u dekadski broj

Pretvorba broja zapisanog u nekoj bazi u dekadski broj odvija se preko težinskih vrijednosti znamenaka. Svaka se znamenka pomnoži s potencijama baze, idući s desna na lijevo. Krajnja desna potencija je nula.  

Primjer:

Pretvorba broja zapisanog u nekoj bazi u dekadski broj