Brojevni sustavi

1. Binarni, oktalni i heksadekadski brojevni sustav

1.3. Decimalni brojevi

Pretvorba decimalnog dekadskog broja u broj u nekoj drugoj bazi odvija se prema u dva koraka:

  1. Najprije pretvorimo cijeli dio broja (dijeljenjem s bazom i pamćenjem ostataka)

    Zatim pretvorimo decimalni dio broja na sljedeći način:

  2. Decimalni dio broja množimo s bazom i zapisujemo znamenke lijevo od decimalne točke.
    Postupak nastavljamo sve dok ne dođemo do željene točnosti

Primjer 1:

Decimalni brojevi

Primjer 2:

Decimalni brojevi

Pretvorba brojeva u drugim bazama u dekadski broj

Kada realne brojeve u nekoj drugoj bazi želimo prikazati u dekadskom brojevnom sustavu, radimo preko težinskih vrijednosti (mjesta znamenki), s tim da od decimalnog zareza u lijevo mjesta kreću od 0 i pozitivna su, dok desno od decimalnog zareza mjesta kreću od -1 i negativna su.

Primjer:

1101.001(2)=1*23+1*22+0*21+1*20+0*2-1+0*2-2+1*2-3 = 8+4+1+0.125=13.125

15.1(8) = 1*81+5*80+1*8-1 = 8+5+0.125=13.125