Prikaz podataka u računalu

1. Uvod

Uvod

Već znate kako su svi podaci u računalu prikazani kao niz bitova - u obliku nula i jedinica. Naučili ste i pretvarati dekadske brojeve u binarne. U ovoj ćemo lekciji prikaz brojeva i znakova u računalu prikazati malo detaljnije.

Krenut ćemo od najjednostavnijeg - prikaza cijelih brojeva, pa preko realnih do znakova.

Elemente u memoriji u koje se spremaju vrijednosti bitova nazivamo bistabili. Grupe bistabila nazivamo registar. U registru se nalazi 8, 16, 32 ili 64 bistabila, ovisno o  duljini riječi računala. Riječ je količina informacija koju računalo može obraditi u jednom periodu takta.