Osnove pisanja i obrade teksta

1. Uvod u obradu teksta računalom

Obrada teksta je skup operacija za upravljanje podatcima koji su većinom tekstualnog tipa.

Sastoji se od sljedećih operacija:

  • UREĐIVANJA – unos, brisanje, umetanje, pretipkavanje, kopiranje, premještanje teksta...
  • ORGANIZIRANJA – naslovi, podnaslovi, nabrajanja, zaglavlje i podnožje dokumenta, ...
  • OBLIKOVANJA  – odabir pisama i poravnavanja, veličina i boja slova, debljina i boja obruba, boja sjenčanja…
  • PRIKAZIVANJA – prikazivanje teksta na zaslonu ili ispis teksta pisačem
  • POHRANE - na određenu vrstu medija.

Prije nego što krenemo s korištenjem programa za obradu teksta, podsjetimo se osnovnih pravila:

  1. Ispred znakova interpunkcije (točka, zarez, upitnik, uskličnik), ne stavlja se razmak. Razmak se obavezno stavlja iza njih (izuzetak su zagrade i navodnici, uz njih uvijek "lijepimo" tekst. Po definiciji, riječ je u programu za obradu teksta dio teksta koji se nalazi između dva razmaka i ukoliko ne stavimo razmake (npr. u nabrajanju) iza zareza, taj dio teksta shvatit će se kao jedna riječ.
  2. Kao što je riječ dio teksta  između dva razmaka, tako je odlomak dio teksta između dva pritiska tipke Enter. To znači da tipku Enter koristimo samo za prelazak u novi odlomak. U pravilu puštamo program za obradu teksta da sam prelazi u novi red. Ukoliko je potrebno točno na određenom mjestu prijeći u novi red, a da to ne bude novi odlomak, koristimo tzv. "meki Enter" (Shift+Enter).
  3. Razmaknicu koristimo samo za jedan razmak. Za više razmaka koristimo tabulatore ili funkcije za poravnanje teksta.
  4. Kada trebamo prijeći na novu stranicu, koristimo umetanje nove stranice (a ne uzastopno pritiskanje tipke Enter). Pomoću tipkovnice, za umetanje nove stranice koristimo kombinaciju tipki Ctrl+Enter.